पळस

"Flame of the Forest" - किंशुक आणि परिभद्र

Submitted by जिप्सी on 16 February, 2015 - 07:23

पळस (Butea monosperma)

पयसाची लाल फुलं, हिरवे पान गेले झडी
विसरले चोची मिठू, गेले कोठी उडी

पाच पाकळ्यापैकी एक मोठी कळी व ती थेट पोपटाच्या चोचीसारखी बाकदार असते. या झाडाकडे बघुन शुकच कि काय, असा प्रश्न पडला असेल म्हणुन याचे संस्कृत नाव, किंशुक. ( किं शुकः ?) आणि म्हणुनच कि काय कवियत्री बहिणाबाईंना वरील ओळी सुचल्या असाव्यात.
शब्दखुणा: 

झाडाला आग लागली... पळा! पळा!!

Posted
5 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
5 वर्ष ago

१.

२.

३.

४.

५.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - पळस