स्वमग्न

७) ऑटीझम प्रवासातील सच्चा मित्र: ABA - Applied Behavior Analysis

Submitted by Mother Warrior on 9 March, 2014 - 15:15

tumblr_mb2suwUrdE1ql4q1lo1_500 
ABA ची मूळ तत्वं फार सोपी आहेत. सोपी म्हणजे वाचायला. आचरणात आणायला  मात्र अवघड.

६) काळजी

Submitted by Mother Warrior on 1 March, 2014 - 21:18

तसं म्हणायला गेलं तर काळजी प्रत्येकच पालकांना असते. परंतू जेव्हा तुमचे मूल स्वमग्न असते तेव्हा ती काळजी फारच आक्राळविक्राळ रूप धारण करते. पूर्ण आयुष्य हे एक मोठी काळजी अथवा चिंता होऊन बसते.

५) Are you out of your sense? Yes! It's Sensory Integration Disorder

Submitted by Mother Warrior on 11 February, 2014 - 21:24

याआधीचे लेख :
Autism.. स्वमग्नता..
ऑटीझम(Autism) झालेल्या मुलांशी कसं वागावं/बोलावं/ वागू-बोलू नये?
Autism - लक्षणे व Evaluation
Autism - निदानानंतर..

आपण शाळेत असल्यापासून शिकत आलो आहोत, मानवाला पंचेंद्रीये असतात. स्पर्श, स्वाद, गंध, आवाज व दृश्य.( sight, smell, taste, touch, sound).
पण मी तुम्हाला सांगितले कि ती माहिती चुकीची आहे तर?

४) Autism - निदानानंतर..

Submitted by Mother Warrior on 8 February, 2014 - 23:26

याआधीचे लेख :
Autism.. स्वमग्नता..
ऑटीझम(Autism) झालेल्या मुलांशी कसं वागावं/बोलावं/ वागू-बोलू नये?
Autism - लक्षणे व Evaluation

Developmental Pediatrician तुम्हाला तुमच्या गोड बाळाच्या थोड्या वेगळ्या वागण्याचे निदान 'स्वमग्नता' असे करतो तो नक्कीच पालकांच्या आयुष्यातील सोप्पा क्षण नसतो. पण हे सुद्धा खरे आहे कि बर्याचदा त्या वेळेस पालकांना काहीएक कल्पना नसते आपले पुढचे आयुष्य कसे असणार आहे?

३) Autism - लक्षणे व Evaluation

Submitted by Mother Warrior on 7 February, 2014 - 02:03

आधीचे लेख :

पहिला लेख : Autism.. स्वमग्नता..
दुसरा लेख : ऑटीझम(Autism) झालेल्या मुलांशी कसं वागावं/बोलावं/ वागू-बोलू नये?
तिसरा लेख : Autism - लक्षणे व Evaluation

पहिल्या लेखात ओझरता उल्लेख येऊन गेलाच आहे पण या लेखात Autismची लक्षणे खोलात पाहू.

खालील चित्र हे दोन वेगळ्या चित्रांपासून एकत्र केलेले आहे. या लिखाणासाठी मी मराठीमध्ये भाषांतरीत केले आहे( यथाशक्ती).

स्वमग्न

Submitted by मंजूताई on 15 February, 2013 - 06:46

माझ्या एका परिचीताचा चार वर्षाचा भाचा स्वमग्न (ऑटिस्टीक) आहे. सध्या तो नागपूरमध्ये 'संवेदना' शाळेत शिकतो आहे. त्याच्या भाच्याचे स्वमग्नतेचे निदान झाल्यावर हा कुठल्या प्रकारचा दोष आहे हे त्याला वय वर्ष २६-२७ व त्याच्या आजोबांना (८०) कळलं. त्याला ह्या विषयावर एक डॉक्युमेंटरी बनवायची आहे. हा का होतो? अनुवंशिक आहे? वेगैरे दाखवायचे नाहीये त्यापेक्षा स्वीकार करुन त्याला काही प्रमाणात सक्षम कसे बनवता येईल, काही केस स्टडीज दाखवून ह्याबाबतीत जागरुकता आणण्याचे प्रयत्न ह्या माध्यमातून करायचे आहेत. अजून काय दाखवले पाहीजे, आपली मतं, सूचवण्यांच स्वागत!

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - स्वमग्न