Applied Behavior Analysis

१२) स्वमग्न मुलांबरोबर नाते तयार करण्यासाठी - compliance training

Submitted by Mother Warrior on 5 July, 2014 - 19:28

7a2d64250d5fa7b447fcbcb44a8b60db

या लेखमालिकेतील ७व्या लेखात तुम्ही Applied Behavior Analysis बद्दल थोडे वाचले. आता जरासे खोलात जाऊन पाहू, एबीए मध्ये नक्की काय काय होते.

विषय: 

७) ऑटीझम प्रवासातील सच्चा मित्र: ABA - Applied Behavior Analysis

Submitted by Mother Warrior on 9 March, 2014 - 15:15

tumblr_mb2suwUrdE1ql4q1lo1_500 
ABA ची मूळ तत्वं फार सोपी आहेत. सोपी म्हणजे वाचायला. आचरणात आणायला  मात्र अवघड.

Subscribe to RSS - Applied Behavior Analysis