व्यक्तिचित्र

रेखाटन

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

eyes.png

MS Paint मधे केलेले एक रेखाटन.

चित्र

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

new_sav.jpg

MS paint वापरुन केलेलं चित्र.

(अजून पाच शब्द कुठून आणू?) Happy

हि श्रीं ची इच्छा. . .

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

rajya.jpg
. . . . . . . . . . . . . . . .

विषय: 

लोलो जोन्स.. बेसमेंट टु बैजिंग!

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

खेळाच्या मैदानात जो विजेता असतो तो लोकांच्या लक्षात राहणे ही जगाची रितच आहे... तरीसुद्धा काही काही व्यक्ती अश्याही असतात की त्यांच्या गळ्यात विजयश्रीने जरी माळ घातली नसली तरी.. त्यांच्या आवडीच्या स्पर्धेत..

चित्र

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

आजच्या ट्रेनिंगमधे शिकताना कंटाळा आला म्हणून केलेला उद्योग!! :):) MS Paint वापरून केलं आहे.

lady_enhanced.png

आई

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

"आई गं"
"बोल"
शांतता..
"आई गं."
"बोला.."
परत शांतता.

विषय: 

बाळासाहेब

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

___________________________
image002.gif

Pages

Subscribe to RSS - व्यक्तिचित्र