गड-किल्ले

सिंहगडावर दोन वर्षात ‘रोप वे’

Submitted by अग्निपंख on 6 March, 2018 - 03:25

http://www.esakal.com/pune/marathi-news-sinhagad-rope-way-pune-101334
तर ह्या बातमीनुसार, सिंहगडावर दोन वर्षात ‘रोप वे’ होणारे...
सिंहगडाची आताच तुळशिबाग झाली आहे, कधीही जा तिथे जत्रा भरलेलीच असते. पुण्यापासुन जवळ, वरपर्यंत गाडी नेता येते, आणि गडावर भरपुर खादाडी करण्याची सोय हे सगळं असल्यावर जत्राच भरणार म्हणा.. तर रोप वे झाल्यावर सध्या तुळशीबाग झालेल्या सिंहगडाचं कशात रुपांतर होणार आहे?

बागलाण दुर्गभ्रमंती: भाग १ - साल्हेर सालोटा

Submitted by सुज्ञ माणुस on 12 February, 2013 - 02:05

येथे मी लेखातली छायाचित्रे टाकू शकलो नाही आणि त्याशिवाय याची मजा येणार नाही असे मला वाटले. म्हणून इथे थोडा लेख देऊन मुख्य लेखाची ब्लोग लिंक देतो आहे.
छायाचित्रांसहीत लेख : http://sagarshivade07.blogspot.in
तसदीबद्दल क्षमस्व.
बाकी आपण सुज्ञ आहातच.
----------------------------------------------------------------------------------------------

बागलाण दुर्गभ्रमंती: भाग १ - साल्हेर सालोटा

किल्ला ओळखा

Submitted by इंद्रधनुष्य on 26 December, 2012 - 03:44

प्रचि १: चेहरा २५-डिसेंबर-२०१२

डोळा, नाक आणि तोंड पाहून हा चेहरा कोणत्या किल्ल्याचा आहे ते ओळखा.

किल्ला : निमगिरी
उत्तर : कविन

*****************************************************
नियमावली:
१. इथे किल्ला आणि फक्त किल्ल्या वरिल भागांचे व अवशेषांचे प्रकाशचित्र देणे अपेक्षित आहे.
२. प्रकाशचित्र देताना ओळखीसाठी एखादा संकेत जरुर द्यावा. (उदा: जिल्हा, तालुका, डोंगररांग, ऐतिहासीक संदर्भ)

Subscribe to RSS - गड-किल्ले