थालिपीठ

उपासाचं थालीपीठ (फोटोसह)

Submitted by योकु on 1 September, 2015 - 14:27
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मका + कांद्याचं थालीपीठ

Submitted by योकु on 17 July, 2015 - 15:16
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

काकडीचं थालिपीठ

Submitted by मृण्मयी on 24 April, 2015 - 15:53
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
आहार: 
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - सफरचंद-बटाटा थालिपीठ- तिखट -अगो

Submitted by अगो on 26 September, 2012 - 11:17
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - थालिपीठ