थालिपिठ

ओटमिल थालिपिठ

Submitted by प्राजक्ता on 24 February, 2016 - 10:58
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

उपासाचं थालीपीठ (फोटोसह)

Submitted by योकु on 1 September, 2015 - 14:27
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

लाल भोपळ्याचे थालिपिठ

Submitted by दिनेश. on 22 October, 2012 - 04:36
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
Subscribe to RSS - थालिपिठ