मुक्तस्रोत(Open Source)

तडका - नैसर्गिक बळी,...

Submitted by vishal maske on 11 April, 2015 - 10:20

नैसर्गिक बळी,...

हल्ली रखरखत्या उन्हाला
अवकाळाची जोड आहे
नैसर्गिक आपत्तींचा वर्षाव
हि निसर्गाचीच खोड आहे

या नियमित आपत्तींमध्ये
माणूस सदा घेरतो आहे
नैसर्गिक आपत्तींचा बळी
निसर्ग सुध्दा ठरतो आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

मनातले मनापासून

Submitted by दीप्ति काबदे on 11 April, 2015 - 02:23

प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते मानले तरी सुद्धा प्रत्येक स्त्री पत्नीच असते किंवा असायला नाही !

पाठीवर हात ठेवून लढत राहा म्हणणारी स्त्री कुणी मैत्रीण सुद्धा असू शकते .

कित्येक वेळेला पुरुष ज्या गोष्टी आपल्या पत्नीशी बोलू शकत नाहीत त्या सुद्धा एका चांगल्या मैत्रिणीशी मोकळेपणाने बोलतात .

असे नाते फारच सुंदर असते .

अपेक्षा नसतात . फक्त आधार असतो , एकमेकांना दिलेला . आणि विश्वास असतो, निस्वार्थी प्रेमाचा .

शारीरिक वासनेचा स्पर्श सुद्धा नसलेले मैत्रीचे निखळ नाते आयुष्य जगण्याची आणि येईल त्या संकटांना सामोरे जाण्याचे बळ देत राहते .

दुसरं काय हवं असतं ?

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 

ज्योतिबा,...

Submitted by vishal maske on 10 April, 2015 - 23:47

ज्योतिबा,...

ज्योतिबा तुमच्या विचारांनी
आजही समाज घडतो आहे
तुमच्या ज्ञान ज्योतिचा प्रकाश
मना-मनात वाढतो आहे

आज पुरूषा बरोबर स्रीया
समानतेनं वागु लागल्यात
सामाजिक धूरा संभाळत
सन्मानानं जगू लागल्यात

तुमच्या विचारांचा व्यासंग
समाजाला जडू लागलाय
तुमच्या विचारांतला समाज
खर्या अर्थानं घडू लागलाय

आता समाजही जाणतोय
स्री अबला नाही सबला आहे
स्री शक्तीचा अनुभव सुध्दा
कित्तेकांनी भोगला आहे

समाजालाही कळू लागलंय
कि आपली कोणती हमी
आहे
प्रगत होणार्या या समाजाला
तुमच्या क्रांतीची पार्श्वभुमी
आहे

हे क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा
हे तुमचेच वैचारिक स्पंदन

तडका - संयम

Submitted by vishal maske on 10 April, 2015 - 22:53

संयम,...

कसं वागावं,कसं बोलावं
याच्याही पध्दती असतात
कुणाच्या वागण्या-बोलण्यात
सर्रास गुण उध्दटी असतात

मात्र "अति तिथे माती" हा
सर्वमान्य नियम असतो
सहनशिलतेच्या परिसीमेतच
प्रत्येकाचा संयम असतो

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - टोल बंद,...?

Submitted by vishal maske on 10 April, 2015 - 11:02

टोल बंद,...?

कुठे-कुठे आंदोलनं झाली
तर कुठे निदर्शनंही झाली
टोलच्या टोलवा-टोलवीत
वैचारिक घर्षनंही झाली

पण ना टोल हटला गेला
ना संघर्षही बारिक आहे
टोल बंदच्या धोरणासाठी
अजुन पूढची तारिख आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - शोभेचं बोलणं,...

Submitted by vishal maske on 9 April, 2015 - 21:32

शोभेचं बोलणं,...!

आपण काय बोलावं हे
आपल्यालाही कळलं पाहिजे
अन् शब्दांचं भान ठेऊनच
आपलं बोलणं बोललं पाहिजे

बोलुन गेलेल्या शब्दानं
कधी मनही फसु शकतं
अन् शोभेचं बोलणंही
अशोभनीय असु शकतं

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - प्रचारतोफा,...!

Submitted by vishal maske on 9 April, 2015 - 10:25

प्रचारतोफा,...!

प्रचार जरी संपला तरी
जोशामध्ये जोश असतो
विरोधातल्या विरोधकावर
मनी वाढता रोश असतो

विजयाच्या वाढत्या आशांचे
मना-मनात तोरण असतात
अन् थंडावलेल्या प्रचारतोफा
अंतर्गत मात्र गरम असतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - राजकिय शत्रु,...!

Submitted by vishal maske on 9 April, 2015 - 01:15

राजकिय शत्रु,...!

प्रत्येक-प्रत्येक निवडणूकाचे
वेग-वेगळे स्वरूप असते
खरे मित्रत्व आणि शत्रुत्वही
इथे मात्र प्रसंगानुरूप असते

भुतकाळातले अंदाज कधी
वर्तमानात कतरू असतात
अन् खरे वाटणारे मित्र सुध्दा
कधी राजकारणात शत्रु असतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - नियम,...

Submitted by vishal maske on 8 April, 2015 - 10:51

नियम,...

कुठे लादले जातात तर
कुठे लादून घेतले जातात
माणसांसाठीचे नियम कधी
माणसांकडूनही कातले जातात

कधी नियम वाढवले जातात
कधीे ते तुडवले जाऊ शकतात
तर कधी-कधी नियम सुध्दा
हवेत उडवले जाऊ शकतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - कंत्राटी मनो-मिलन

Submitted by vishal maske on 7 April, 2015 - 21:06

कंत्राटी मनो-मिलन,..!

पाठिंब्यात मिळालेला आधार
कुणासाठी जणू मेवा असतो
तर कुणाला मिळालेला आधार
कुणा-कुणाला जणू हेवा असतो

मात्र आधार देण्या-घेण्यासाठी
खुले निवडणूकीचे दालन असतं
अन् विजयाच्या आशा बाळगुन
कुठे कंत्राटी मनोमिलन असतं

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Pages

Subscribe to RSS - मुक्तस्रोत(Open Source)