ओळखा पाहू ....... एक गंमतखेळ - २ - महाराष्ट्रातील गावे

Submitted by संयोजक on 1 September, 2019 - 10:49

मायबोलीच्या दर उत्सवात आपण एखादातरी नविन गंमतखेळ खेळतो.... यावर्षीचा गंमतखेळ आहे "ओळखा पाहू"
यामध्ये दर तीन दिवसांनी खेळाचा विषय बदलला जाईल.

पुढच्या तीन दिवसांसाठी विषय आहे: महाराष्ट्रातील गावे
या खेळामध्ये मंडळ सुरुवातीला एक कोडे देईल.... ज्यात एखाद्या गावाबद्दल काही क्ल्यू असतील.... त्या क्ल्यू वरुन तुम्हाला गावाचे नाव ओळखायचे आहे.
बरोबर उत्तर ओळखणारा पुढचे कोडे/क्ल्यू देईल.

उदाहरणार्थ:
डोंगरांमध्ये वसलेले टुमदार हे गाव
त्याच डोंगरांवरुन याचे पडलेय नाव
सुपारी, बडीशेप, बटर अन खारी
इथला कंदी पेढा जगात भारी

उत्तर: सातारा

कोडे/क्ल्यू देताना गद्य/पद्य कुठल्याही प्रकारात देवू शकता
कोडे देताना शक्यतो त्या गावाची ठळकवैशिष्ट्ये/प्रसिद्ध वस्तू/वास्तू/व्यक्ती यांचा उल्लेख असावा.... जेणेकरुन ते ओळखायाला सोपे जाईल आणि लोकांच्या माहितीतही भर पडेल.
इथे फक्त महाराष्ट्रातीलच गावे ग्राह्य धरण्यात येतील.

आवडला का हा खेळ?
चला तर मग करुया का सुरुवात?

पहीला क्ल्यू आहे:

सह्याद्रीच्या कुशीमधले हे एक गिरीस्थान
पर्यटनाच्या दुनियेत याचा मोठ्ठा मान
ब्रिटिश अधिकारी यायचे इथे सुट्टीला
इथे जवळच आहे राजांचा एक किल्ला

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मी इकडचे कॉपी पेस्ट केले तर हिंदी विकी आले

https://hi.m.wikipedia.org/wiki/ज्ञानेश्वर

संत ज्ञानेश्वर का जन्म सन १२७५ ईसवी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे आपेगाँव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था।

वत्स ऋषी ने येथे तप केले आहे हा क्लू होता.
वत्स ह्यावरून वत्सगुल्म आणि त्याचे आता वाशिम हे नाव झाले आहे

देवीवरून आले आमचे नाव
सहकारवाले तर आम्हीच थोर
नदीच्या उजव्या किनारी वसलोय
आणि किल्ला पण घेऊन बसलोय.

नही
(वाशिम छान होते )

नही
(वाशिम छान होते ) >>>>>> धन्स, _/\_ कुमार १

नाही !
हे नीट बघा
सहकारवाले तर आम्हीच थोर

पर्वती ?
Biggrin
सहकारनगर आहे तिक्डे जवळ म्हणून Proud

नाही,
बाकी नदी, किल्ला असेल हो, सहकाराचे काय ?

>>वत्स ऋषी ने येथे तप केले आहे हा क्लू होता.

हो पण मला हिंट मिळाली अजिंठा मधून.... वाकाटक साम्राज्यातुन... मग वाशिम!

वारणा?

श्रीमंत ग्राम पंचायत Uhoh

Pages