ओळखा पाहू ....... एक गंमतखेळ - २ - महाराष्ट्रातील गावे

Submitted by संयोजक on 1 September, 2019 - 10:49

मायबोलीच्या दर उत्सवात आपण एखादातरी नविन गंमतखेळ खेळतो.... यावर्षीचा गंमतखेळ आहे "ओळखा पाहू"
यामध्ये दर तीन दिवसांनी खेळाचा विषय बदलला जाईल.

पुढच्या तीन दिवसांसाठी विषय आहे: महाराष्ट्रातील गावे
या खेळामध्ये मंडळ सुरुवातीला एक कोडे देईल.... ज्यात एखाद्या गावाबद्दल काही क्ल्यू असतील.... त्या क्ल्यू वरुन तुम्हाला गावाचे नाव ओळखायचे आहे.
बरोबर उत्तर ओळखणारा पुढचे कोडे/क्ल्यू देईल.

उदाहरणार्थ:
डोंगरांमध्ये वसलेले टुमदार हे गाव
त्याच डोंगरांवरुन याचे पडलेय नाव
सुपारी, बडीशेप, बटर अन खारी
इथला कंदी पेढा जगात भारी

उत्तर: सातारा

कोडे/क्ल्यू देताना गद्य/पद्य कुठल्याही प्रकारात देवू शकता
कोडे देताना शक्यतो त्या गावाची ठळकवैशिष्ट्ये/प्रसिद्ध वस्तू/वास्तू/व्यक्ती यांचा उल्लेख असावा.... जेणेकरुन ते ओळखायाला सोपे जाईल आणि लोकांच्या माहितीतही भर पडेल.
इथे फक्त महाराष्ट्रातीलच गावे ग्राह्य धरण्यात येतील.

आवडला का हा खेळ?
चला तर मग करुया का सुरुवात?

पहीला क्ल्यू आहे:

सह्याद्रीच्या कुशीमधले हे एक गिरीस्थान
पर्यटनाच्या दुनियेत याचा मोठ्ठा मान
ब्रिटिश अधिकारी यायचे इथे सुट्टीला
इथे जवळच आहे राजांचा एक किल्ला

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हजारो वर्षांचा आहे याला इतिहास
न घडविले माणसाने त्यास
भलामोठा मारूतीही निद्रिस्त इथे असे
एकमेवाद्वितीय आकर्षण असे हे विदर्भात वसे

बराच वेळ झाल्याने मी देतो....
..............
जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून तसे जवळच
या मुख्यालयाला सिटी बस व एस टी या दोहोंनी जोडलेले
थंडीत असते गरिबांचे महाबळेश्वर
प्रसिद्ध गड पण आहे जवळच

नाही .
गावाचे नाव पडलंय झाडाच्या नावावरून !

नाही
सांगू ?

नरेश,
तुमच्या उत्तरातीलच दोन अक्षरे पकडून बघा !

नाही.
झाडाचे नाव, त्याची विशिष्ट संख्या ,पुढे अपभ्रंश.
गिर्यारोहकांना माहित पाहिजे राव !

बलोब्बल !
सात वडाची झाडे >>> सातवड >>>सासवड

मज़्ज़ा आली डॉक्टर
आधी खंडाला वगैरे पटकन वाटलेले पण काही क्लू त्यात नव्हतेच
टफ होते पण छान होते
भारी कोडं दिलेले सासवड वाले

Pages