चालू घडामोडी - भारताबाहेर

अधिक माहिती

भारताबाहेरच्या देशात राजकारण सोडून चालू असलेल्या घडामोडी.
राजकीय घडामोडींसाठी राजकारण - भारताबाहेर हा ग्रूप वापरावा.