माझा पहिला परदेश प्रवास

Submitted by ललिता-प्रीति on 30 October, 2008 - 18:15

मायबोलीकराना अधिक चांगल्या प्रकारे वाचनाचा आस्वाद घेता यावा यासाठी माझा पहिला परदेश प्रवासच्या सर्व लेखांना एकत्रित केले आहे

आतिशय सुंदर लेखमाला आहे. तुमच्याबरोबर आम्ही पण प्रवास केला. खूप मज्जा आली. तुमचे नाते-विश्व पहून प्रसन्न वाट्ले. मस्त !!!