वजन कसे कमी केले - एक स्वानुभव !

Submitted by अगो on 3 October, 2009 - 23:35
weight loss apple

या वर्षीच्या २६ जानेवारीला मनाशी पक्क ठरवलं की काही करुन वजन कमी करायचं. तसं लग्न होईपर्यंत माझं वजन अगदी आदर्श म्हणावं असंच होतं. फार कमी नाही आणि फार जास्त नाही. पण गेल्या पाच वर्षांत ते दर वर्षी चार-पाच किलो असं ठरवून घेतल्यासारखं वाढतच गेलं. प्रेग्नन्सीच्या नऊ महिन्यांत माझं ३० पौंड वजन वाढलं होतं ( साधारण १४ किलो ) त्यानंतर त्यातले २१ पौंड कमीही झालं होतं पण बाळंतपण करुन आई भारतात परत गेल्यावर बाहेरच्या खाण्यावरचं नियंत्रण सुटलं आणि वजन वाढतच राहिलं. इंटरनेटवर खूप दिवस वाचत होते आहार आणि व्यायाम या विषयी. आमच्या जवळच्या नात्यात ओबेसिटी आणि वेट लॉस कन्सलटंट तज्ञ डॊक्टर असल्याने त्यांच्या बोलण्यातूनही काही गोष्टी कळल्या होत्या. त्यावर शांत बसून विचार करुन माझ्यासाठी आहाराची एक दिशा ठरवून घेतली आणि वजन कमी करायच्या दॄष्टीने पावलं उचलली. सुरुवात केल्यापासून पहिल्या पाच महिन्यांत जवळजवळ पंधरा किलो वजन कमी झालं. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत तो वेग थोडा मंदावला पण तरीही वजन कमी होतंच राहिलं. या २६ सप्टेंबरपर्यंत अजून तीन किलो उतरुन एकूण अठरा किलो वजन कमी झालं. लग्नाच्या आधी जे वजन होतं त्याहीपेक्षा एक किलो कमीच झालं आणि अजूनही थोडं कमी करायचा माझा प्रयत्न असेल. मायबोलीवर एक-दोन जणींनी ह्या प्रवासाबद्दल लिही असं सुचवलं आणि खरंच वाटलं की हा अनुभव लिहावा. ह्यातून अजून काही जणांना वजन उतरवायला मदत झाली तर खूप बरं वाटेल.

वजन कमी करताना कळीच्या गोष्टी म्हणजे आहार आणि व्यायाम. या पैकी लहानपणापासून व्यायामाची शरीराला फारशी सवय नाही. त्यामुळे सुरुवातीलाच ठरवलं होतं की व्यायाम अशा प्रकारचा निवडायचा जो आपल्याला व्यवस्थित झेपेल आणि वजन कमी केल्यानंतरही त्यात सातत्य राखता येईल. दिवसातला साधारण पाऊण ते एक तास व्यायामासाठी काढायचा असं ठरवलं. त्यात सकाळी दहा ते पंधरा मिनिटं थोडं स्ट्रेचिंग आणि हळूहळू वाढवत नेलेले सूर्यनमस्कार. सूर्यनमस्कार घालताना त्यातलं प्रत्येक आसन सावकाश, योग्य रीतीने होतंय ना याकडे मुद्दाम लक्ष दिलं. आणि सूर्यनमस्कारासारखा सर्वांगसुंदर व्यायाम नाही असं का म्हणतात ते अगदी पुरेपूर कळलं. माझा मुलगा लहान असल्याने संध्याकाळी नवरा घरी आल्यावर सातला जिमला जायचं असं ठरवलं. सुरुवातीला एलिप्टिकल करायचा प्रयत्न केला पण ते फार जड जातंय असं वाटलं. मग ट्रेडमिलवर पन्नास मिनिटं चालायचं ( साधारण साडे-तीन मैल प्रती तास या वेगाने ) असं ठरवलं. साधारण तीन मैल ( ४.८ किमी ) होतील इतका वेळ चालता आलं तर उत्तम.( बरेचदा घरी परतायची घाई असायची ) पण ते नाही जमलं तरी रोज एकाच वेळी जिमला जाणं आणि किमान अर्धा तास तरी चालणं हे झालंच पाहिजे अशी खूणगाठ बांधून घेतली.

व्यायाम कुठल्या प्रकारचा आणि किती वेळ करावा ह्या बद्दल नेटवर इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती होती की गोंधळून गेल्यासारखं होत होतं. साधं ट्रेडमिलवर चालायचं तरी वेट-लॊस झोन मध्ये ( कमी वेगाने ) चालायचं की कार्डीयो झोन मध्ये ( जास्त वेगाने ), किती वेळ, चढ ठेवून की नुसतंच असे अनेक प्रश्न. वजन उचलायच्या प्रकाराबाबतही तेच. किती किलो वजन उचलावे. किती वेळा उचलावे ह्या बद्दल संभ्रम ! पण जसजसं व्यायाम करायला लागले तशा काही गोष्टी लक्षात यायला लागल्या.

१. व्यायामाचा मूळ उद्देश हा चरबी ( fat ) कमी करण्याचा आहे स्नायूंची झीज करणे नव्हे. शरीराची पुरेशी तयारी नसताना जोरजोरात धावल्याने मसल मास बर्न होते चरबी जिथल्या तिथे राहते.
२. स्नायूंवर भार न पडता चरबी जाळण्याच्या योग्य मार्गावर व्यायाम आहे हे कसे ओळखावे ? माझ्यापुरता मी निकष लावला की जिममधून घरी आल्यावर जर गळून गेल्यासारखे वाटत असेल तर मसल मास बर्न होत असल्याची शक्यता जास्त. व्यायाम केल्यावर ताजेतवाने, हलके वाटले पाहिजे.
३. चालताना हलका श्वास वाढेल पण खूप धाप लागणार नाही अशा वेगाने चालायचे ( माझ्यासाठी हा वेग साधारण साडेतीन मैल प्रति तास ) चालताना दोन्ही हातही शरीराला समांतर ठेऊन हवेत पुढे मागे स्विंग केले तर जास्त चांगला व्यायाम होतो. ( क्रॊस कंट्री स्किईंग मध्ये दोन्ही पोल्स हाताने जसे पुढे मागे ढकलतात तशी पोझिशन )
४. नियमित व्यायामाने तीव्रता वाढवता येते. सुरुवातीला मला एलिप्टिकल करणे जमायचे नाही. पण चालण्याचा व्यायाम करायला लागल्यावर काही दिवसांतच एलिप्टिकल जमायला लागले. नंतर ते अर्धा ते पाऊण तास करणेही जमायला लागले. ( जमायला लागणे म्हणजे व्यायामानंतर दमल्यासारखे न वाटणे ) चालण्याचा वेगही हळूहळू वाढतो.
५.व्यायामात सातत्य राखले तरी आठवड्याचे सलग सातही दिवस व्यायाम करायची गरज नाही. उलट एक दिवस सुट्टी घेतल्याने स्नायूंना आवश्यक विश्रांतीच मिळते. त्यामुळे आठवड्यातून कमीतकमी चार दिवस आणि जास्तीतजास्त सहा दिवस जिम.
६. वेट्स उचलताना कमी वजन सावकाश लयीत जास्त वेळा उचलले तर चरबी जाळून मसल मास वाढवायला जास्त उपयोग होतो. ( उदा, पाच पाऊंड वजन प्रत्येक हातात प्रत्येकी बारा वेळा उचलायचे, थोडं थांबून ( ३० से. ते एक मिनीट ) सोळा वेळा उचलायचे, परत थोडं थांबून वीस वेळा उचलायचं ) सरावाने नंतर वजन उचलायची क्षमता वाढवता येते. स्ट्रेंग्थ ट्रेंनिंगची जी लेग प्रेस वगैरेसारखी मशिन्स येतात त्यावरही हाच नियम लागू.
७.शरीरातले फॆट कमी होऊन मसल मास जसे वाढत जाईल तशी कॆलरीज जाळायची शरीराची क्षमता वाढते. चयापचय ( metabolism ) सुधारतो. त्यामुळे वजन वाढण्याची एक टेंडन्सी झालेली असते त्यातही बदल होतो.

व्यायामातली ही पथ्ये मला खूप फायद्याची ठरली. व्यायामाइतकंच किंबहुना जास्तच महत्व मला आहार ठरवून घेण्याचं होतं. मी डाएट सुरु करायच्या सुमारास माझ्या नवऱ्याचं कॊलेस्टेरॊल थोडसं वाढलेलं टेस्टमध्ये आलं होतं. त्यामुळे आहार ठरवताना तो कॊलेस्टेरॊल कमी करायलाही मदत करेल असा ठरवून घेतला. आहार आखताना खालील गोष्टी विचारात घेतल्या :

१. माझे वय, उंची वजन यानुसार जर मला दिवसाला दोन हजार कॆलरीज लागत असतील असे धरले ( हे चार्ट्स इंटरनेट वर अगदी सहज उपलब्ध असतात ... how many calories do i need ? असा गुगल सर्च करुनही मिळतील. ). त्यापैकी निदान पाचशे कॆलरीज तरी कमी घ्यायच्या असे ठरवले.
२. दिवसातून चार-ते पाच वेळा थोडे-थोडे खाणे. मी दुपारी झोपत असल्याने दिवसातून चार वेळा खायचे असे ठरवून घेतले. दुपारी न झोपणाऱ्यांना साडे-तीन च्या सुमारास एक छोटे स्नॆक खायला हरकत नाही.
३. तळ्कट, तुपकट, चीज वगैरे घातलेले हेवी खाणे शक्यतोवर टाळायचंच. पण बरेचदा आपण घरीही हाय कॆलरी पदार्थ करतो जसे आलू पराठे, बिर्याणी,श्रीखंड, ग्रेव्ही / तेल थोडे जास्त असलेल्या भाज्या. त्यावर मला डॊ.बंगंच्या पुस्तकात वाचलेली ओर्निश मेथड अतिशय आवडली. एखाद्या पदार्थाचा मोह टाळता येणे शक्य नसेल तर मी त्याचे मोजून दोन-तीन घास बाजूला काढून घ्यायचे आणि माझ्या डाएटवाल्या जेवणात ते सुरुवातीला एक, मध्ये एक आणि शेवटी एक असे खायचे. ते खाताना अगदी सावकाश तोंडात घोळवत आस्वाद घेत खायचे. खरोखरच तो पदार्थ पोटभर खाल्ल्याचे समाधान मिळते. त्यामुळे नवऱ्याला काही चांगलेचुंगले करुन घातले तरी माझे डाएट कधी मोडले गेले नाही.
४. जे व्यायामाच्या बाबतीत तेच आहाराच्या बाबतीत ! सलग सात दिवस डाएटवाले फूड खायचे नाही. कमी कॆलरी घेऊन घेऊन शरीराला तेवढ्याच कॆलरीत भागवायची सवय होते आणि चयापचय मंदावतो. परिणामी वेट लॊसही ! म्हणून आठवड्यातून एकदा एक पोर्शन जे मनाला येईल ते खायचे असे ठरवले.
५. सगळ्यात महत्वाचे जे डाएट करतानाही आणि आत्ताही माझ्या उपयोगाला येते ते म्हणजे ’पोर्शन कंट्रोल’ ... प्रमाणात खाणे ! खाताना नंतर पाणी प्यायचे आहे या हिशेबाने खावे. म्हणजे भूक भागल्यासारखी वाटतेय पण पोट हलकेच आहे अशा स्टेजलाच थांबावे. पाणी प्यायल्यावर तड लागेल इतक्या प्रमाणात जेवण घेऊ नये. आपल्या हातून ओव्हर इटिंग इतकं सहज होते की त्यातही आपण जास्त कॆलरीज पोटात ढकलत असतो ह्याचा आपल्याला पत्ताही नसतो.

ह्या गोष्टी पाळून माझा आहार साधारण असा होता :

उठल्या उठल्या दोन-तीन ग्लास कोमट पाणी पिणे. चहा-कॊफी नाही. ( पाण्यात लिंबू पिळून घेतले तर जास्त फायदा होतो असे वाचले आहे पण मी नुसतेच पाणी पित होते ) वेट लॊस पूर्ण झाल्यावरही आता इतकी सवय झाली आहे की अजूनही मी चहा-कॊफी घेत नाही.

साधारण साडे-आठ नऊ च्या सुमाराला ब्रेकफास्ट. अर्धा कप क्विक कुकिंग ओटस आणि दोन चमचे ओट ब्रान एकत्र करुन ते व्यवस्थित बुडेपर्यंत 1% दूध, चिमूटभर मीठ ( याशिवाय ओटमीलला चवच येत नाही ), थोडेसे अगोडच राहील इतपत साखर ( पाऊण ते एक चमचा )घालून मायक्रोवेव्ह मध्ये शिजवणे. बाहेर काढल्यावर त्यात दोन अक्रोड चुरुन आणि एक ओंजळ ब्लू-बेरीज घालून खाणे. ब्लू-बेरीज नाही मिळाल्या तर स्ट्रॊबेरीज, सफरचंद किंवा दोन चमचे बेदाणे घालून ! केळं मात्र नाही.

बारा-साडेबाराला जेवण. जेवणाची सुरुवात एखादं फळ खाऊन मुखत्वे सफरचंद किंवा पेअर ! काकडी, गाजर, टोमॆटॊ यापैकी काहीतरी. हे रोजचे कॊमन फॆक्टर्स !
उरलेल्या जेवणात आलटून पालटून खालीलप्रमाणे :
दोन फुलके, अगदी कमी तेलावर केलेली दाल / उसळ, कमी तेलावर केलेली भाजी / पालेभाजी इत्यादी. ( बटाटा, सुरण, छोले सोडून )
ब्राऊन राईसची जिरं,मिरं घालून केलेली खिचडी ( त्या दिवशी पोळ्या नाहीत )
उकडलेली अंडी दोन-तीन पण फक्त पांढरं. ( बलक मला खूप आवडतो खरं तर पण मन घट्ट करुन फेकून द्यायचे. कारण मुलाला आवडत नाही आणि नवऱ्याच्या तब्बेतीसाठीही चांगला नाही. ) १०० % होल व्हीट / मल्टीग्रेन ब्रेडचे दोन स्लाईस मध्ये अंडी घालून
अंड्याच्या पांढऱ्यात भाज्या आणि थोडसं लो फॆट चीझ घालून बेक केलेलं कीश
सॆलड बोल बनवून. त्यात लेट्यूस सारखं सॆलड, लो फॆट ड्रेसिंग, क्रुटॊन्स, थोडं चीज आणि इथे मिळणाऱ्या सोय पॆटी ( ५/६ ग्रॆम फॆट असणाऱ्याच ) कुसकरुन. खूप पोटभरीचा होतो हा बोल त्यातल्या पॆटीमुळे.
आठवड्यातून एकदा फिश ( तळलेलं नव्हे ) / व्हाईट मीट चिकन.
मल्टीग्रेन पास्ता ( मैद्याचा नाही ) भाज्या, दोन चमचे ऒलिव्ह ऒईल घालून.
एकंदरीत तेल, तूप कमी ( दिवसाला एक-दीड टेबलस्पून प्रत्येकी या हिशोबाने भाजी/ आमटीला घालणे ) , पण लसूण, आलं , इतर मसाले ह्याचा चव आणायला सढळ वापर. ग्रेव्ही वाली भाजी केली तर कांदा-टोमॆटोचीच ग्रेव्ही. नारळ-काजू वर्ज्य !
भाज्या, चिकन, मुगाचं पीठ, तांदूळ-उडदडाळीचे २/१ प्रमाण असलेली इडली. काहीही चालेल. फक्त कॆलरीजचा विचार करुनच. भात मी पूर्वीही फारसा खायचे नाही. या सहा महिन्यांत तर पांढरा तांदूळ जवळजवळ वर्ज्यच केला. आताही ब्राऊन राईसचाच पुलाव वगैरे करते. मुलालाही ब्राऊन राईसचीच खिचडी देते.

संध्याकाळी पाच-साडेपाचला अर्धा कप पाणी / अर्धे १ % दूध या मध्ये बनवलेला व्हे प्रोटीन शेक ( व्हे प्रोटीन वॊलमार्ट / टारगेट मध्ये सहज मिळते. प्रत्येक स्कूप मध्ये अंदाजे २३ ग्रॆ. प्रोटीन असते ) + लो फॆट होल ग्रेन क्रॆकर्स. खूपच भूक असेल तर एखादे फळ ( केळं, आंबा सोडून ) व्हे प्रोटीन हे आहारात प्रोटीन वाढवायचा उत्तम मार्ग आहे. हे मी प्रेग्नन्सीतही घेतले होते. प्रेग्नन्सीत घ्यायचे असेल तर आधी डॊक्टरांना विचारावे.

साडे-आठच्या सुमारास रात्रीचे जेवण.
सकाळसारखेच. फळ खाऊनच सुरुवात करणे. ( खरं तर संध्याकाळी सातला जेवून घेतले तर वजन कमी करायला मदत होते असे वाचले होते पण मला जिमला जायला तीच एक वेळ मिळत असल्याने जेवणाची वेळ उशीराच ठेवावी लागली. )

या व्यतिरिक्त दिवसाला नऊ ते दहा ग्लास पाणी

मल्टीव्हिटॆमिन आणि कॆल्शिअमच्या सप्लीमेंट्स.

जेवल्यानंतर दहा-पंधरा मिनिटं शतपावली. ( जी हल्ली घातली जात नाही Happy )

आहारात प्रोटीन्सचे प्रमाण जास्त राहील हे पाहिले पण त्याचा अर्थ असा नाही की कार्ब्स पूर्ण वर्ज्य केले. पण कार्ब्स फक्त फळं, भाज्या आणि होल ग्रेन्स यातून जातील हे पाहिले. मैदा,तांदूळ, बटाटा जवळजवळ बाद.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

डाएट चालू करायच्या सुरुवातीला खूप निराशा आली होती की वजन कमी होणार की नाही ( खरं तर त्या आधी कधी प्रयत्नच केला नव्हता कमी करायचा ) त्यावेळी नेट्वर GM डाएटची भारतीय आवॄत्ती सापडली होती ( बीफ ऐवजी पनीर + मोड आलेले मूग ) एक धक्का मिळाला तर हवा होता म्हणून GM diet ( 7 day crash diet ) केले होते. ते खालीलप्रमाणे :

दिवस १ : फक्त फळे ( केळं सोडून ... शक्यतो मेलन ग्रूप मधली कलिंगड, कॆंटलूप वगैरे )
दिवस २ : सकाळी ब्रेकफास्टला एक बटाटा उकडून ( थोडे मीठ, मिरपूड आणि किंचित बटर घालून ) नंतर दिवसभर फक्त भाज्या ( बटाटा, सुरण, छोले, राजमा, चणे नाही )
दिवस ३ : फळे + भाज्या ( केळं, बटाटा, छोले, राजमा इ. सोडून )
दिवस ४ : ८ केळ्यांपर्यंत केळी + ४ ग्लास साय काढलेले दूध ( मी सहा केळीच खाल्ली होती )
दिवस ५ : मोड आलेले मूग + १% दुधाचे पनीर घरी करुन. ( एकूण २८० ग्रॆ. पर्यंत ) + ६ टोमॆटो
दिवस ६ : मोड आलेले मूग + १% पनीर पाहिजे तितक्या प्रमाणात.
दिवस ७ : बाऊन राईस + भाज्या + फळे ( बटाटा, केळं इ. नाही )
रोज किमान दहा ग्लास पाणी.

मी कधीही उपास करत नसल्याने ह्या डाएटचे पहिले तीन दिवस अक्षरश: जीवघेणे होते. वजन दोन कि. कमी झाले ( पाच पाऊंड ) फक्त. एक धडा मात्र मिळाला की long term diet करायचे तर खाणे आवडीचे असले पाहिजे आणि त्या सात दिवसांत सतत वाटत होते की हे असे खाण्यापेक्षा साधे फुलके आणि मुगाचं वरण म्हणजे स्वर्ग आहे Happy वजन व्यवस्थित कमी होत असतानाही मे च्या अखेरीस मला परत अजून जास्त वजन कमी करायची घाई झाली आणि परत एकदा हे GM diet केले. ह्या वेळी फक्त १ पाऊंड ( अर्धा कि. ) वजन कमी झाले. आणि खाण्याच्या क्रेव्हिंग्जवर माझा जो छान ताबा आला होता तोही जातो की काय अशी भिती वाटू लागली. थोडक्यात GM diet मला फारसे फायदेशीर वाटले नाही. long term मध्ये तर नाहीच नाही. मात्र नेहेमीचं डाएट खूप एंजॊय केलं आणि त्यानेच वजनही कमी झालं.

टीप : मी काही कुणी आहारतज्ञ नाही. व्यायाम आणि आहार मी संपूर्णपणे माझ्या आकलनाप्रमाणे आखून घेतला होता ह्याची कॄपया वाचकांनी नोंद घ्यावी.

(मायबोलीवरचे वजन कमी करण्याचे इतर अनुभव
खाऊन पिऊन वजन कमी करा !
दिक्षीत डाएट आणि अनुभव
-वेमा)

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मी आधीपासुन daily plate वापरते. त्यांचं iPhone app पण वापरते. पण आता ते monotonous झालयं, म्हणून काहितरी वेगळं , असो.

बस्के, आता तु ही यायचं म्हणशील तर पार दिसेनाशी होशील की. वेगळ्या कलरचा फाँट घे, त्यावरुन तरी ओळखू येशील. Wink

हो खरच चांगली आहे ती http://www.thedailyplate.com/ साइट. मी पण हल्लीच वापरायला लागलीए. पण मला एक हवे आहे आपण जेव्हा आपला आहार तिथे लिहीतो व त्याचे ब्रेकडाउन मिळते पण तो आहार बरोबर आहे की नाही. प्रोटीन इनटेक, कार्ब्ज वगेरे. किती हवे नको ते कसे कळणार? किंवा त्याचे पर्यायी भारतीय पदार्थ कसे कळणार?

मी पण यायला तयार आहे. मी gym मधे हल्लीच जायला लागलेय पण आहाराबद्दल अजून नीटसं अमलात आणणं जमलं नाहीये. नाजुका म्हणते त्याप्रमाणे चर्चेचा फायदा होईल.....पण प्लिज संयुक्तात नको. माझ्यासारख्या नॉन-मेंबरांना आणि रोमात असलेल्यांना काही उपयुक्त माहिती असेल तर कळणार नाही.

अरे भारी आयडिया, मी आजच घरातल्या कॅलेंडर वर काय/किती व्यायाम केला लिहायला पाहिजे असं ठरवलं होतं.
बाकी, जितकं जास्त मोजमाप करायला गेलं ना कॅलरीजचं तर काही दिवसांनी हुरुप ओसरतो. कोणाला जमत असेल मोजमाप कायम ठेवणं तर उत्तमच. सध्या तर मी एकदम साधा उपाय चालु केलाय, नेहमी पेक्षा कमीच खायला वाढुन घेतो.
फारच कमी पडलं तर थोडं काहीतरी खातो (अर्थात अबर चबर नाही). बर्‍याच वेळा तर एरवी पेक्षा कमी खाऊन सुद्धा भुक भागते हे लक्षात येतय. पोट भरलं बॉ आता आणि आता मला भुख नाही यातला फरक जाणवायला लागलाय.
आपलं खाणं आपल्या मेटॅबोलिसम ला मॅच झालं की वजन आटोक्यात राहतं. व्यायाम करायला मात्र का कु करत नाही हे सांगायला नकोच.
व्यायामाबद्दल अजुन एक गोष्ट, व्यायाम करायला सुरवात केली की खुप मोठा प्रकल्प असतो. हे सहाजिक आहे कारण आपल्या शरिराला आणि डोक्याला (रोजचा दिनक्रम) त्याची सवय नसते. एकदा का आपण करतो त्या व्यायामाची सवय झाली की मग त्या बद्दलची डोक्यातली रुख रुख उरत नाही. आपण बाकी कामं करतो तितक्या सहजतेने आपण व्यायाम सुद्धा करतो. इथे पोचायला मात्र, एकदा सुरु केला की कंटाळा आला तरी व्यायाम करणं लगेच सोडुन न देणं हे मह्त्वाचं. साधारण १ महिना जरी नियमीतपणे व्यायाम केला तर त्यानंतर नक्कीच पहिल्या इतका डोक्यात तो किडा वळवळत नाही आणि बाकी कामांसारखच आपण व्यायाम ही आटोपुन टाकतो. Happy

माझ्या सा.बा. नी नविन उपाय सांगितला आहे वजन कमी करण्यासाठी. तो उपाय पुढीलप्रमाणे :
५० ग्रॅम मेथी , २० ग्रॅम ओवा , १० ग्रॅम काळेजीरे
या ३ही वस्तु वेग वेगळ्या लोखंडाच्या कढईत सौम्य तापमानात भाजुन घ्यावात (साधारण लालसर होईपर्यंत) . नन्तर तीनही वस्तु एकत्र करुन मिक्सर मधुन पावडर करावी. रात्री झोपताना रोज १ चमचा पावडर १ कप कोमट पाण्यातुन घ्यावी. ( कोमट पाण्यातुन घेणे महत्वाचे आहे )

३ महिन्यात गुण येईल म्हणतायेत. मी अत्ताच सुरु केलेय.

या वरच्या उपायामुळे अनेकांना जबरदस्त बद्धकोष्ठ होतं Proud
या औषधाचा उगम काय आहे, कोण जाणे, पण सध्या सर्वत्र सगळेजण मेथी-ओवा-काळेजिरे घेत असतात..

वजन कमी होतं का ते माहीत नाही..सध्या आमच्या अकोल्यात सगळेजण हेच औषध घेत असतात, आणि पंधरा दिवसात पोट उलट वाढलं म्हणून बंद करतात.. Happy

असं खरच वजन कमी झालं तर कसं व्हायचं? कोण ह्या असल्या रिक्षा फिरवतं ?
माझे वडिल सध्या ते भारतात अलवॅनी का काय तिथे जातात. तिथे ते डायट प्रिस्क्राइब करतात अन त्या बरोबरीनी ते पट्टे असतात वायब्रेटींग, ते पण लावतात. पुष्कळ धंदा जोरात आहे त्यांचा. आता कडक डायट कंट्रोल केल्यावर, व्यायाम केल्यावर वजन कमी होणारच ना? त्यात ते पट्टे लावुन घुसळण्यानी वजन कमी व्हायचा काय संबंध. कैतरी आपलं.
त्याचं असं आहे एकदा पैसे भरले की माणुस झक मारुन डायट आणि व्यायाम पण करतो.

सायो,
या उपायाने वजन कमी होत नाही / नसावं. झालं असतं तर लगेच गोळ्या बाजारात आल्या असत्या.. Happy उलट मेथी जास्त प्रमाणात रोज पोटात गेल्यानं त्रासच होतो.

मेथी जास्त प्रमाणात रोज पोटात गेल्यानं त्रासच होतो
>> चिनूक्स, त्रास म्हणजे बद्धकोष्ठतेचा का इतर कुठला?
मी दररोज वरणात चमचाभर मेथ्या घालते - म्हणून विचारतेय

बद्धकोष्ठ. चमचाभर मेठी ठीक आहे, मात्र जास्त प्रमाणात मेथी खाल्ल्याने त्रास होतो. या औषधाचं जबरदस्त फॅड अकोल्यात आलं आहे, आणि हे औषध घेणार्‍या बहुतेक सर्वांना हा त्रास होतो. 'गुणकारी आहार' या डॉ. हरी बाखरु यांच्या पुस्तकात मेथी अतिरिक्त प्रमाणात खाऊ नये, असं सांगितलं आहे.

हो खरंय. अति मेथीचाही त्रास होतोच. पित्ताचाही त्रास होतो बहुधा.
नानबा, चमचाभर मेथ्या खूप होतात ग. ४,५ दाणे घातल्यास हरकत नाही. पाठ, पायदुखीचा त्रास असेल तर रात्री ६,७ मेथीदाणे भिजवून सकाळी ते खावेत, त्याने फायदा होतो म्हणतात.

ज्यांना कार्बोदकांच्या चयापचयाचा त्रास आहे (डायबेटिक्/प्रिडायबेटिक कंडिशन) त्यांच्या साठि मेथि खुप गुणकारि आहे. दोन्हि जेवणापुर्वि चमचाभर मोड आलेलि मेथि चावुन खाल्लि तर रक्तातलि साखरेचे चढ उतार कमि व्हायला मदत होते आणि संथ गतिने जेवणातलि साखर रक्तात मिसळलि जाते.

रक्तातलि साखरेचि पातळि खुप कमि झालि तर प्रचंड भुक लागते आणि पिष्टमय किंवा मेदयुक्त पदार्थ खाल्ले जातात ज्याने रक्तात साखरेचे प्रमाण प्रचंड वाढते आणि शरिराद्वारे इन्सुलिन रक्तात सोडल जात, अस सातत्याने होत राहिल तर इन्सुलिन निर्माण करणार्‍या पेशिंवर ताण येउन हळुहळु त्या काम करायच बंद होतात. आहारात फायबर च प्रमाण जास्त ठेवण हे देखिल ह्या दृष्टिने मदत करत. पण मेथिचा उपयोग माझ्या माझ्या माहितिप्रमाणे जेवण्याआधि किंवा जेवणातुन होतो (रात्रि झोपताना घेण्यापेक्षा). मिरे आणि जिर्‍याबद्दल मला काहिहि माहिति नाहि.

नानबा तुझ मेथि च प्रमाण माझ्यामते योग्य आहे.

मृदुला
मेथ्या, ओवा, काळं जिरं याची तुझ्याच प्रमाणाने/पद्धतीने पावडर करून जूनमध्ये लेकीला दिली होती. ती तिने रिलिजसली घेतली. जोडीने तिचा रेग्युलर व्यायामही(एकदम पद्धतशीर) चालू होता. आता परवाच कोणाबरोबर तरी हीच पावडर पुन्हा पाठवली. तिला खूपच उपयोग झाला. जनरल फिटनेस व वजनावर कंट्रोल!त्यामुळे तिची डिमांडच होती. म्हणजे पहा या जूनमध्ये ही पावडर घ्यायला लागून १ वर्ष होईल.
तर हे इन्ग्रेडियंटस तिकडे अमेरिकेत मिळतात का? लेक डीसीत असते.

मेथ्या, ओवा आमच्या इथल्या (fremont CA ) indian दुकानात मिळतात. पण काळे जिरे काही दिसले नाहीत. हे अत्ता माझ्या सासुबाई घेउन आल्या म्हणुन लिहिले होते.

मेथी सारक आहे त्यामुळे पोट साफ होतं पण ते पाला स्वरूपात खाल्ली तर.
अर्थात रोज खाल्ली तर पित्त, उष्णता हे सगळं भरपूर वाढीस लागतं.

मानुषी,मृदुला, मी पण आत्ता हेच लिहायला आले होते की माझी आई गेले सहा महीने झाले, ही पावडर घेते आहे. वजन बर्यापैकी कमी झाले आहे. (खुप नाही) ! पण जनरल फिटनेससुद्धा जाणवतो आहे.
मी पण सुरु केली आहे ही पावडर!
मृदुला०४, ईथे आता एव्ढ्यात गुज्जु ग्रोसरी स्टोअरमधे काळे जिरे दिसले बर्यापैकी आणि हे रेडीमेड मिक्सही मिळते काला जीरा इन्स्टंट मिक्स या नावाने !
फक्त एकच की मला आईने असे सांगीतले की, रोज सकाळी पाव ते अर्धा चमचा ( खुप नाही कारण प्रमाण वाढवल्यास ऊष्णतेचा त्रास होतो) गरम पाण्याबरोबर घ्यायच! चहा कॉफी अर्धातास झाल्यावर घ्यायचे.

मृदुला, अग सुगंध आणि न्यू इंडीया बझार आहे ना मेन स्ट्रीटवर तिथे पाहिले आहेत काळे जिरे. माझ्याकडे आहेत हवे असतील तर पत्ता दे घरपोच देते Wink

Pages