विनोद

अस्सल देशी हायकू (?)

Submitted by अभय आर्वीकर on 11 March, 2010 - 10:37

अस्सल देशी हायकू (?)

श्री भरत मयेकरांनी हायकू हा प्रकाराबद्दल लिहिले.
ते इतरांप्रमाणे मलाही खुप आवडले.
त्यांच्या बाफ़वर टवाळकी करणे हे योग्य नव्हे म्हणुन
वेगळा तंबू उभारून अस्सल देशी हायकू (?) सादर.
हायकूच्या तंत्राबद्दल पुरेशी माहीती व्हायचीय.
होईल यथावकाश.

१)
टीव्ही,मि़क्सर,बाईक जापानी
आता हायकुही जापानीच
फ़क्त बायकू तेव्हडी भारतिय उरली. Sad
२)
त्याला बघून वेणी थरथरली
डोळ्यातून आसवे गळली
सुपारी लागली असेल बहुतेक. Uhoh
३)
डांबर,सिमेंट,गिट्टी खायची नसते
आहार शास्त्रात बसत नाही
पोटविकार-तब्बेतीस हानीकारक असते. Angry
४)

Pages

Subscribe to RSS - विनोद