प्रिया.

एवढंच ना?

Submitted by रीया on 11 April, 2012 - 14:08

त्यादिवशी हापिसला सुट्टी घेतली म्हणुन आमच्या आऊसाहेब माझ्यावर स्वयंपाकाची जबाबदारी टाकुन शाळेत निघुन गेल्या. मी आपलं सगळं साग्रसुंदर जेवण तयार केलं खर पण माझ्याकडुन ना स्वयंपाकात थोडीशी चुक झाली आणि काही काही (काहीकाहीच हं!) पदार्थ बिघडले Sad
आता कधीतरी स्वयंपाक करणार म्हणल्यावर बिघडणारच ना?
पण......! Sad

गुलमोहर: 

तो आणि मी - पुन्हा IT

Submitted by रीया on 8 April, 2012 - 07:23

तो आणि मी

पुन्हा एकदा संदीप खरेची क्षमा मागुन ....माझे IT अनुभव...

मी हजार चिंतांनी हे डोके खाजवतो
तो bugzilla उघडतो अन शीळ वाजवतो

मी जुनाट पास्कलपरी झेली सारा राग
तो नविन डॉटनेट फक्त ड्रॉप अ‍ॅण्ड ड्रॅग
मी GUIसाठी जीव गंजवित बसतो
तो त्यातही एक अ‍ॅडिशन सांगुन जातो

डोक्यात माझिया Requirements अन जावा
रोज मागतो client रिझल्ट नव नवा
तो त्याच रिझल्टचे बनवतो Document
अन टास्क म्हणुनी SVN update करतो

मी कधी बापड्या DB वरती चिडतो
तो त्यातही डेटाटाईप एरर काढतो
मी गुगलुन एकदाचा कोड लिहीतो अंती
तो स्वच्छ मोकळ्या मुक्त मनाने बग शोधतो

गुलमोहर: 

खराखुरा Developer

Submitted by रीया on 3 April, 2012 - 05:38

Developer

पुन्हा एकदा संदीप खरेची क्षमा मागुन...नास्तिकचे IT Version ....

एक खराखुरा Developer जेंव्हा Computer on करतो
तेंव्हा खरंतर Clientside लाच भर पडत असते
की कुणीतरी नुसतंच का होईना
पण प्रामाणिकपणे आजही Login केलयं या विचाराची !

एक खराखुरा Developer जेंव्हा Computer on करतो
तेंव्हा शक्यता होते निर्माण
Client नी आपल्या requirements नव्याने पुन्हा बदलण्याची !

एक खराखुरा Developer जेंव्हा Computer on करतो
तेंव्हा कोर्‍या नजरेने पाहत रहातो
कालचा अर्धवट सोडलेला कोड, आज बदलेलं DB Structure.....
काहीतरी का होईना पण आज Bugzilla वर raise करता येईल

गुलमोहर: 

कळलंच नाही

Submitted by रीया on 27 March, 2012 - 12:39

कळलंच नाही

भातुकलीचा खेळ खेळता खेळता
कधी मोठी झाले कळलंच नाही

तुझ्या पदराआड लपता लपता
डोईवर पदर ल्याले कळलंच नाही

तुझी अंगाई ऐकता ऐकता
मंगलाष्टके ऐकू आली कळलंच नाही

तुझा हात धरून कित्येकदा पार केलेल्या
वाटा कशा परक्या झाल्या कळलंच नाही

आधाराने तुझ्या जग जिंकले मी आई
आज विश्व माझे वसले कळलंच नाही

छायेतून तुझीया कधी बाहेर न आले
आज क्षितीज गवसले कळलंच नाही

गोष्टी ऐकता ऐकता राजकुमाराच्या
त्याची स्वप्ने मी पहिली कळलंच नाही

तुझी छोटीशी बछडी आता दूर निघाली
दुसर्‍याची ही झाली खरच कळलंच नाही

गुलमोहर: 

स्वप्न

Submitted by रीया on 22 March, 2012 - 19:51

स्वप्नांचा अर्थही कळला नव्हता रे मला
जेंव्हा तू माझ्या आयुष्यात आलास...
तुच तर दाखवलीस ना मला?
तुझी स्वप्न? तुझ्या डोळ्यांनी?

आणि मीही वेडी !
त्या स्वप्नांनाच आयुष्य मानलं......

पण स्वप्न तरी काय रे?
काही क्षणांचे सोबती
जाग आली की तुटणारच..

तू जागा झालास
पण माझे डोळे अजुन तसेच आहेत बघ
मिटलेले......

त्याच काय आहे ना
आता तुझ्या स्वप्नांची सवय झालीये
इतकी की स्वप्नच वाटू लागलयं मला
माझंच आयुष्य....

गुलमोहर: 

उशीर

Submitted by रीया on 20 March, 2012 - 12:38

उशीर

आठवतात का सख्या तुला
कॉलेज चे ते दिवस?
बेधुंद,मनोहर,प्रांजळ तरी
तुझ्याविना नीरस

कित्येक तास अन घटका तेंव्हा
वाट तुझी पहायच्या
तुझ्या एका हास्यासाठी
मनोमनी झुरायाच्या

आल्या आल्या नजर माझी
शोध तुझा घ्यायची
तू आलास की तुझी पावले
दुसरीकडेच वळायची

कित्येकदा तर बोलता बोलता
शांत मी व्हायचे
जागेपणी उघड्या डोळ्यांनी
स्वप्ने तुझी पाहायचे

तुला मात्र डोळ्यामध्ये
कधी भावना दिसल्या नाहीत
माझ्या मनी उमललेल्या
कळ्या कधी गवसल्या नाहीत

दिवस येता शेवटचा तो
तू आलास माझ्या जवळी
शांत तू ही अन शांत मी ही
पण हृदयामध्ये हुरहुरी

"जीव जडला माझा सखे

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - प्रिया.