एवढंच ना?

एवढंच ना?

Submitted by रीया on 11 April, 2012 - 14:08

त्यादिवशी हापिसला सुट्टी घेतली म्हणुन आमच्या आऊसाहेब माझ्यावर स्वयंपाकाची जबाबदारी टाकुन शाळेत निघुन गेल्या. मी आपलं सगळं साग्रसुंदर जेवण तयार केलं खर पण माझ्याकडुन ना स्वयंपाकात थोडीशी चुक झाली आणि काही काही (काहीकाहीच हं!) पदार्थ बिघडले Sad
आता कधीतरी स्वयंपाक करणार म्हणल्यावर बिघडणारच ना?
पण......! Sad

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - एवढंच ना?