भोगवे

मालवण चित्र-स्वरूपात.

Submitted by Sano on 24 January, 2013 - 09:55

'काय रे, कधी निघाचय ?' राहुल चा फोन वरचा प्रश्न.

हल्ली त्याचा फोन आला की पहिला प्रश्ना हाच आसतो. बरेच दिवस आमचा मलवाणला जायचा प्लान चालू होता (इथे 'बरेच दिवस' म्हणजे शुद्ध मराठीत 'बरेच महीने'). पण सगळ्यांचे जुळुन येत नव्हते. जिप्सी, मी आणि जीवेश च्या ह्या ना त्या कारणाने प्लान पूढे जात होता. 31st चा वीकेंड पण जवळ आला होता आणि राहुल ची आतुरता शीगेला पोहोचलेली.

'कोकणमय' (३) — "निवती समुद्रात फेरफटका"

Submitted by जिप्सी on 28 February, 2012 - 00:27

'कोकणमय'
'कोकणमय' (१) — वालावल, नेरूरपार आणि धामापूर

'कोकणमय' (२) — "निवती"
=======================================================================
=======================================================================

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - भोगवे