मिलन

"इंदिरा" ह्या नाटकाच्या निमित्ताने .. एक निर्माता

Submitted by मिलन टोपकर on 5 December, 2015 - 05:47

आपल्या आयुष्यात कुठला ग्रह कसली संधी अचानक आपल्या समोर आणून ठेवील हे सांगणे एखाद्या पट्टीच्या ज्योतिषाला देखील शक्य नाही. पण काही काही योग असे असतात की आपण कल्पनाही न केलेल्या गोष्टी सहज घडून येतात आणि आपण अवाक होत, स्तब्ध होतो.

विषय: 

वडवानळ

Submitted by संतोष वाटपाडे on 29 October, 2014 - 07:14

भेटली मला ती जेथे वडवानळ उठले होते
माझिया प्रियेने मजला ओठांनी लुटले होते

डोळ्यांची अबोल भाषा श्वासांना कळली नाही
स्पर्शांतिल उष्मा दिसता ते धावत सुटले होते

ठरवले जरीही नव्हते जे झाले नकळत झाले
बाहुपाश गुंफ़त गेले मी डोळे मिटले होते

गंधाळून गेला वारा थरथरली अल्लड गात्रे
निर्बंध मनाचे सारे वादळात तुटले होते

स्वप्नांचा कागद पसरून रंगवले जेव्हा घरटे
कुंचल्यास मम शब्दांच्या का अंकुर फ़ुटले होते

ओढणी तिने सावरली निसटली हातांची बेडी
पण श्वास अधूरे काही अधरी गुरफ़टले होते

-- संतोष वाटपाडे (नाशिक)

मधुर मिलनातील काही मधु-कण

Submitted by pradyumnasantu on 11 December, 2011 - 11:41

मधुर मिलनातील काही मधु-कण

ती
धुआंधार प्रेमाने तुझिया
काजळ-तोरा विस्कटला
धसमुसळ्या अन करस्पर्शाने
केश न गजरा फिस्कटला
मोहर उमटली ओठावरती
असे वाटते लपवू किती
पुन्हा वाटते जगा कळावी
अपुल्या प्रीतीची किर्ती
हृदयापाशी जाताजाता
हात तुझा का थरथरला?
व्याधी आठवून मम हृदयाची
काय गळा व्याकुळ झाला?
नको घाबरू आज ना उद्या
होईल मजवर शस्त्रक्रिया
परतुन येईन
तुझ्या प्रितीच्या झंझावाताकडे प्रिया

तो:
नाही भिती नाही धास्ती
तुझ्या व्याधीची प्रिये मला
गरज भासता छाती फाडुन
देईन माझे हृदय तुला
भिती वाटते की मी देखील
माझ्या व्याधीने ग्रस्त

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मिलन