Friendship Day

मैत्रीदिन - २०११

Posted
7 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
7 वर्ष ago

मैत्रीदिन आलाय, पण मी प्रश्नात पडलो आहे... काय करावं?

१. कॉलेजगिरीचं एडं वय गेलं असलं तरी लाल्लाल फ्रेंडशिप बँड घेऊन फिरावं.
२. मोबाईल कंपन्यांच्या 'ब्लॅकाऊट डे' लोच्याचा धिक्कार करून फेसबुकावरच मित्रांना विश करावं.
३. 'ब्लॅकाऊट डे'ला न जुमानता बिंदास रुप्पैला येक असे प्रेमटेडी पाठवावेत.
४. सध्या पुण्यात असल्याने पु.लं.च्या म्हणण्याप्रमाणे आज "मातृदिनाचं" महत्त्व आठवावं.
५. 'हॅरी-हर्मायनी-रॉन' आणि त्यांच्या हॉगवर्ट्झ मधल्या सर्वांच्या मैत्रीला आठवावं.

तूर्तास तरी हा प्रेमटेडी मित्रांसाठी :

विषय: 
प्रकार: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - Friendship Day