लावणी

याहो याहो पाव्हणं तुम्ही

Submitted by पाषाणभेद on 16 February, 2011 - 23:29

याहो याहो पाव्हणं तुम्ही

याहो याहो पाव्हणं तुम्ही जरा जवळ बसा
माझ्या जीवाची उलघाल जरा तुम्ही पुसा ||धृ||

दिवसा र्‍हाती तुमची घाई
जरा बोलाया वेळच न्हाई
कसं व्हाव मग मन मोकळं
नका वेळ वाया घालू फुका
माझ्या जीवाची उलघाल जरा तुम्ही पुसा ||१||

मी बाई राही एकटी घरात
दिस सरून जाई सरेना रात
सोबतीला तुम्ही याहो
तग धरला कसाबसा
माझ्या जीवाची उलघाल जरा तुम्ही पुसा ||२||

थोडं मी बोलते थोडं तुम्ही बोला
दिसभराची ख्याली विचारा
रात आपलीच आहे विसरू नका

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

अहो कारभारी, हळूहळू होवू द्या, जरा दमानं घ्या

Submitted by पाषाणभेद on 25 September, 2010 - 02:06

अहो कारभारी, हळूहळू होवू द्या, जरा दमानं घ्या

अहो कारभारी, हळूहळू होवू द्या, जरा दमानं घ्या
आडकल घास, थोडं पानी प्या, तुमी धिरानं घ्या ||धृ||

पुरणावरनाचं जेवन केलं निगूतीनं
तिखट सार केला मसाला वाटून
आता सारं संपवायचं, नाही म्हनू नका ||१||

कुरडई पापड कढईत तळले
वाटीमधी गुळवणी ताक दिले
हातामधी घेवून सारं तुम्ही कुस्करा ||२||

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

लावणी: राहून जा की आजच्या रातीला

Submitted by पाषाणभेद on 23 September, 2010 - 01:03

राहून जा की आजच्या रातीला

अहो पाव्हणं राहून जा की आजच्या रातीला
सोबत व्हईल मला, कुणी दुसरं न्हाय वस्तीला ||धृ||

कोरस:
अहो दाजी हिची इच्छा पुरवा तुमी, ऐका लवकरी, ऐका तिच्या मागणीला
आनमान नका धरू, उशीर नका करू, लवकर स्टार्ट करा तुमच्या गाडीला

एकली मी बाईल आहे घरात
कशी मी राहू रात नाही सरत
तुमीच या हो धिर मला द्या हो
कुणी दुसरं नाही बोलायला

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

अवचीत यावं कुनी

Submitted by पाषाणभेद on 3 September, 2010 - 23:40

रंगमहाली बसले असता अवचीत यावं कुनी

रंगमहाली बसले असता अवचीत यावं कुनी
हातामदी हात धरावा तुम्ही ||धृ||

आठवनीचे पाखरू उडती
कंटाळ्यामधी रातदिस जाती
सोबतीला कुणी असावं
"कसं चाललं तुझं" पुसावं
असं वाटत मनी ||१||

कालपासनं लवतो डावा डोळा
नजर जायी दारी कितीक वेळा
कुनीतरी भेटाया का येईल
का रात अशीच एकटी जाईल
वेडी शंका येई मनी ||२||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
०४/०९/२०१०

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - लावणी