लावणी

लावणी: शिटी मारून

Submitted by पाषाणभेद on 8 March, 2012 - 19:42

लावणी: शिटी मारून

( ही लावणी राजेंसाठी,
केवळ या कारणासाठी )

{{{रंग माझा गोरा मदनाला दावतोय तोरा
रती मी सुंदर आहे मदभरली अप्सरा
नका जवळ येवू नका ओळख दाखवू
मी नार नखर्‍याची होईल पाणउतारा }}}

(चाल सुरू)
भरल्या बाजारी गर्दी जमली
अहो भरल्या बाजारी गर्दी जमली
तिथं शिटी तुम्ही का मारता?
अहो पाव्हनं शिटी मारून
शिटी मारून
येड्यावानी काय करता? ||धृ||

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

मिठीत कळी उमलली

Submitted by पाषाणभेद on 16 November, 2011 - 17:57

मिठीत कळी उमलली

राया तुम्ही प्रेमाची फुलबाग केली
तुमच्या मिठीत कळी उमलली

वाट कितीक पाहीली थकलं डोळं
आज उशीरा का येनं केलं?
रुजूवात कराया मोहोर उठवा गाली
तुमच्या मिठीत कळी उमलली

सजवून माझी काया नखरा केला
जवळ घेता तुम्ही गोड गुन्हा झाला
नजरेचा तिर मारता अंगी वीज चमकली
तुमच्या मिठीत कळी उमलली

कमरपट्टा उगा मला का रुतू लागला?
शालू अवजड झाला आज का अंगाला?
चोळी ऐन्याची नको तिथं उसवली
तुमच्या मिठीत कळी उमलली

- पाषाणभेद
१६/११/२०११

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

तयार करा हिरवं पान

Submitted by पाषाणभेद on 26 October, 2011 - 00:30

तयार करा हिरवं पान

दिवाळीचा फराळ खावून केलं जेवन
काथ लावून तयार करा हिरवं पान ||धृ||

हिरव्या पानाच्या
होsss
हिरव्या पानाच्या
शिरा हळूहळू खरडा
देठ शेवटाला लागल तो पण खुडा
तोंडानं म्हणा आपलं खुशीतलं गानं
राया तुमी माजबी लावा की हो पान ||१||

पुढं ओढा जरा
होsss
पुढं ओढा
डबा पानाचा तुम्हां जवळी
त्यातच ठेवली पहा सुपारी चिकनी
अडकित्यामधी फोडा तिला हाती धरून
पानावर मग पसरा बारीक कतरून ||२||

प्रेमाचा गुलकंद लावा तुम्ही पानाला
तयार झाल्यावर हातामधी द्या त्याला
जवळी या आता खावून पान

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

चला छतावर

Submitted by पाषाणभेद on 24 October, 2011 - 00:13

चला छतावर

पुनवची रात आज आली तुमी आला
चला राया चला छतावरती झोपायला ||धृ||

चांदणं पडलंय ह्या रातीचं पाहू
लुकलुक तार्‍यांनी शेज ती सजवू
वरतीच राहू दोघं तिसरं न्हायी कुनी पहायला
चला राया चला छतावरती झोपायला ||१||

हातामधी सरळ धरा अत्तरदानी
हळूच खाली सोडा मच्छरदानी
इश्काच्या मैदानी उडवा तुमच्या जोरदार तोफेला
चला राया चला छतावरती झोपायला ||२||

पाटंला थोडी थंडी गुलाबी पडल
अंगावर पांघरून म्हणून तुमाला ओढल
तुमीबी जवळ ओढा मला, होईल उबार्‍याला
चला राया चला छतावरती झोपायला ||३||

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

रंगपंचमीच्या सनाला

Submitted by पाषाणभेद on 22 September, 2011 - 17:10

रंगपंचमीच्या सनाला

This Lavani is dedicated to my net-friend parag p divekar.

नका भिजवू शालू वेल बुट्टेदार नऊवारी
रंगपंचमीच्या सनाला नका मारू पिचकारी ||धृ||

नेम तुमचा कधी का चुकतो!
अंगाला बाई असा झोंबतो
पाण्याचा तो मारा; नका करू मजवरी
रंगपंचमीच्या सनाला नका मारू पिचकारी ||१||

रंग हवेत* कितीक उडवीले *(हवे ते)
फुगे फोडीले हिरवे पिवळे
रंगात येवूनी का गुलाल फेकीला अंगावरी?
रंगपंचमीच्या सनाला नका मारू पिचकारी ||२||

लाज मला हो आली भारी
सर्व सख्यांनी केली मस्करी

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

लावणी: लग्नाचं वय माझं झालं

Submitted by पाषाणभेद on 21 September, 2011 - 18:12

लावणी: लग्नाचं वय माझं झालं

नक्षीदार कुयरी पदरावरची.........
हळद कुंकवानं भरलेली
सोळा सिनगाराचा साज लेवूनी...
ऐन्यापुढे उभी मी राहीली

पुढ्यात तुमच्या जवळ आले माळून मी मरवा
लग्नाचं वय माझं झालं; आता तारीख ती ठरवा ||धृ||

मुसमुसलेली ज्वानी माझी कळीदार ती काया
हाताला हात लावा अन पारखून घ्या तिला राया
अंग माझं सोन्यावानी तिस हजारी की हो झालं!
चांदीवानी चमचम करूनी उजळून ते आलं
तुमच्या मुठीत घ्या या रुप्याच्या रुपाला
लग्नाचं वय माझं झालं; आता तारीख ती ठरवा ||१||

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

नका खुणेने मला बोलवू (लावणी)

Submitted by शाहीर अनंग छंदी on 1 July, 2011 - 07:33

नका खुणेने मला बोलवू रंगमहाली होउ‌न आतुर
करिन मागणी पूरी तुमची, धीर धरा, सजणा, घटकाभर ||धृ||

ओठांवरची अमृतभरती
उधळिन, सखया, तुमच्यावरती
हक्काची मी तुमची गरती
धसमुसळेपण कशास, राया, चांदण्यात न्हाउ‌या रातभर ||१||

आवेगाला जरा आवरा
ढासळलेला तोल सावरा
नका छळू, जाउ‌ द्या दिलवरा
चंद्र-चांदण्या मातू लागता भरुन काढुया सर्व कसर ||२||

तुम्हीच सांगा कशि येउ‌ मी
सर्वांदेखत जवळ वाहु मी
कुणाकुणाची नजर टाळु मी
कसा फुलावा दिवस-उजेडी रातराणीचा मदीर मोहर ||३||

किणकिणती बांधली कंकणे
रुमझुमती उतरली नूपुरे
परि गात्रांची तार रुणझुणे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

गवसला एक पाहुणा : लावणी

Submitted by अभय आर्वीकर on 25 April, 2011 - 00:52

गवसला एक पाहुणा : लावणी

पहाटलेली विभोर लाली
उधाण वारा पिऊन आली
मस्तीतकाया, धुंदीत न्हाया
कशी उतावीळ झाली
गं बाई उतावीळ झाली
मन ऐकेचना, तन ऐकेचना
जाई पुढे, पळते पुढे
सांगू कुणा? मी सांगू कुणा?
सखे गंsssss
नजरेस माझ्या गवसला एक पाहुणा
सखे गं मला गवसला एक पाहुणा ॥धृ०॥

माझ्या राजाची वेगळीच बात
चाल डौलाची मिशीवर हात
त्याचा रुबाब वेगळा तोरा
तरी चालतोय नाकासमोरा
बघा सूटबूट, कसा दिसतोय क्यूट
लाजाळू कसा, टकमक बघेचना ॥१॥

माझ्या गड्याची न्यारी कहाणी
स्पष्ट विचार, साधी राहणी
जुने थोतांड देतो फ़ेकुनी
नव्या जगाचा ध्यास धरुनी
त्याला विसरेचिना, भूल पडेचिना

गुलमोहर: 

तुफान विनोदी धमाल लोकनाट्य - देश प्रेमाला पुरत नाही (भाग १ व २ एकत्र)

Submitted by पाषाणभेद on 8 March, 2011 - 07:52

तुफान विनोदी धमाल लोकनाट्य - देश प्रेमाला पुरत नाही.

पाषाणभेद सचिन बोरसे सहर्ष सादर करीत आहे, तुफान विनोदी धमाल लोकनाट्य - वैरी भेदला वाटंवरचा अर्थात देश प्रेमाला पुरत नाही.

प्रमुख भुमीका: राजा, राणी, राजपुत्र, प्रधान, हवालदार, शिपाई, राजपुत्री, कोतवाल, दिवाणजी, हुजर्‍या, हवालदार, भालदार, चोपदार, दासी, नर्तीका, विदुषक, सोंगाड्या आदी.

लेखक, कवी: शाहीर पाषाणभेद सचिन बोरसे
दिग्दर्शनः xxx
संगीतः xxx
कलाकार: xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx,
(पडदा उघडतो तेव्हा शाहीर गण सुरू करतात.)
-------------------------

गुलमोहर: 

बाराची गाडीबी गेली

Submitted by पाषाणभेद on 28 February, 2011 - 03:44

बाराची गाडीबी गेली

पाव्हणं र्‍हावा की इथंच, लई रात झाली
आता जाशीला कसं? बाराची गाडीबी गेली ||धृ||

कोरसः अहो दाजी, आज नका जावू, उद्याच्याला पाहू, कशाला काळजी करता
मन नका मारू, उगा नका झुरू, मैनेचा आग्रह मोडू नका

जत्रा फिरली दिसभर
पाळण्यात झुललो खालीवर
बंदूकीनं फुगं फोडलं, लई मज्जा आली
फ्येटेवालं र्‍हावा की इथंच, लई रात झाली ||१||

कांदा इकुनशान पैका येईल
उस तयार हाय, कारखान्यात जाईल
तकतक कशापाई, काळजी रोजचीच मेली!
फ्येटेवालं र्‍हावा की इथंच, लई रात झाली ||२||

कशापाई जाता, लगेच निघता

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - लावणी