अवचीत यावं कुनी

Submitted by पाषाणभेद on 3 September, 2010 - 23:40

रंगमहाली बसले असता अवचीत यावं कुनी

रंगमहाली बसले असता अवचीत यावं कुनी
हातामदी हात धरावा तुम्ही ||धृ||

आठवनीचे पाखरू उडती
कंटाळ्यामधी रातदिस जाती
सोबतीला कुणी असावं
"कसं चाललं तुझं" पुसावं
असं वाटत मनी ||१||

कालपासनं लवतो डावा डोळा
नजर जायी दारी कितीक वेळा
कुनीतरी भेटाया का येईल
का रात अशीच एकटी जाईल
वेडी शंका येई मनी ||२||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
०४/०९/२०१०

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: