तयार करा हिरवं पान

Submitted by पाषाणभेद on 26 October, 2011 - 00:30

तयार करा हिरवं पान

दिवाळीचा फराळ खावून केलं जेवन
काथ लावून तयार करा हिरवं पान ||धृ||

हिरव्या पानाच्या
होsss
हिरव्या पानाच्या
शिरा हळूहळू खरडा
देठ शेवटाला लागल तो पण खुडा
तोंडानं म्हणा आपलं खुशीतलं गानं
राया तुमी माजबी लावा की हो पान ||१||

पुढं ओढा जरा
होsss
पुढं ओढा
डबा पानाचा तुम्हां जवळी
त्यातच ठेवली पहा सुपारी चिकनी
अडकित्यामधी फोडा तिला हाती धरून
पानावर मग पसरा बारीक कतरून ||२||

प्रेमाचा गुलकंद लावा तुम्ही पानाला
तयार झाल्यावर हातामधी द्या त्याला
जवळी या आता खावून पान
थांबून जा थोडं मन रिझवून ||३||

- पाषाणभेद

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: