लावणी: लग्नाचं वय माझं झालं

Submitted by पाषाणभेद on 21 September, 2011 - 18:12

लावणी: लग्नाचं वय माझं झालं

नक्षीदार कुयरी पदरावरची.........
हळद कुंकवानं भरलेली
सोळा सिनगाराचा साज लेवूनी...
ऐन्यापुढे उभी मी राहीली

पुढ्यात तुमच्या जवळ आले माळून मी मरवा
लग्नाचं वय माझं झालं; आता तारीख ती ठरवा ||धृ||

मुसमुसलेली ज्वानी माझी कळीदार ती काया
हाताला हात लावा अन पारखून घ्या तिला राया
अंग माझं सोन्यावानी तिस हजारी की हो झालं!
चांदीवानी चमचम करूनी उजळून ते आलं
तुमच्या मुठीत घ्या या रुप्याच्या रुपाला
लग्नाचं वय माझं झालं; आता तारीख ती ठरवा ||१||

पावसाळ्यामदी मोरलांडोरी पान्यामधी भिजती
झाडावरती राघू मैना घरट्यामधी लपती
आणि किती गोष्टी सांगू; गोड गोष्टीत रंगत आणाया
थंडी वाजूनी आले जवळी अंगी उबारा घ्यायला
जावू नका दुर आसं; गोड घासानं तोंड माझं भरवा
लग्नाचं वय माझं झालं; आता तारीख ती ठरवा ||२||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२२/०९/२०११

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

वुईइइइइइइइइइइइइइइइइइइवुइइइइइइइइइइइइइ....
वुईईईईईईईईईईईईईईईईईईईवुईईईईईईईईईईईईई.....
घाला दोन बोट तोंडात आणि मारा शिट्या.