भिती

भिती नुकसानकारक कशी?

Submitted by केअशु on 8 August, 2020 - 02:53

'डर के आगे जीत है' हा हिंदी वाक्प्रचार बर्‍याचदा धाडसाचं महत्त्व सांगण्यासाठी वापरला जातो.पण खरंच भितीमुळे दरवेळी नुकसानच होतं का?दरवेळी 'भिती' ही प्रगतीतली धोंडच ठरते का?

शब्दखुणा: 

हे सर्व कोठून येते

Submitted by नीधप on 8 May, 2011 - 11:19

जुनीच आहे. आतल्यासहित माणूस मधे होती.
----------------------------------
खोल खोल आत रूतलेली
बेडकाच्या जिभेसारखी बाहेर येणारी
कुठली ही भिती!

दुबकत्या पावलांनी येऊन
हिडीस हातांनी गळा आवळणारी
कसली ही कळ!

मेंदूच्या चिंधड्या उडवणारा
अदृश्यपणे आयुष्य थिजवणारा
कुठून होतो वार!

विकृत उबळीसरशी
साचलेलं खरकटं ओकणारा
कुठून येतो तिरस्कार!

जिवंतपणाची खूण असलेला
उरापोटी धपधपत चालणारा
का अचानक अडकतो श्वास!

- नी

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - भिती