ट्युलिप्स

ट्युलिप्स पेंटिंग ६०*९० cm

Submitted by Shilpa१ on 28 June, 2021 - 06:11

ट्युलिप्स पेंटिंग ६०*९० cm
मी केलेले ट्युलिप्स चे पेंटिंग.
( पूर्ण पेंटिंग sizeमुळे अपलोड होत नव्हते म्हणून त्याचा काही भागच टाकला आहे)

ख्वाब है या बारात फुलोंकी... २

Submitted by लाजो on 4 May, 2011 - 22:49

भाग १: http://www.maayboli.com/node/25527

फ्लोरीयाड फ्लॉवर शो २०१०.... अजुन काही प्रचि.

१.

IMG_0371.JPG

२.

IMG_0374.JPG

३.

IMG_0388.JPG

४.

IMG_0415.JPG

५.

IMG_0433_0.JPG

६.

गुलमोहर: 

ख्वाब है या बारात फुलोंकी....१

Submitted by लाजो on 4 May, 2011 - 22:19

सावलीच्या 'देखा एक ख्वाब तो...' ला झब्बु Happy तिला विचारुन Happy

कॅनबरातिल 'फ्लोरियाड फ्लॉवर शो २०१०'

हा शो दरवर्षी आमच्या स्प्रिंग मधे म्हणजे सप्टेंबर-ऑक्टोबर मधे ५ आठवड्यांकरता असतो. कॅनबरातिल बर्ली ग्रिफीन लेक (मॅनमेड लेक आहे) च्या काठावर फुलांचे ताटवे साधारण जुन पासुन तयार करतात. हजारो ट्युलिप्स आणि इतर फुलं यांचे कांदे या ताटव्यात लावतात. दरवर्षी एखादी थीम असते आणि त्यानुसार ताटवे डिझाईन केलेल असतात. या पाच आठवड्यात एका विकेंडला नाईट शो असतो. तेव्हा स्पेशल लाईटिंग वगैरे करुन फुलांची शोभा रात्री बघता येते. या शो मधिल फुलांच्या काही प्रचि.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - ट्युलिप्स