म्हाडा

मुंबईत सायन प्रतिक्षा नगर येथे म्हाडाचा रिसेल फ्लॅट घेणे

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 13 April, 2018 - 18:14

मुंबईत सायन प्रतिक्षा नगर येथे ( महाराष्ट्र हौसिंग ॲन्ड एरिया डेव्हलपमेंट अथोरिटी ) रिसेल फ्लॅट विकत घेणे आहे . हे फ्लॅट दलाला मार्फत विक्री होत आहेत . बिल्डिंग बांधून ७-८ वर्ष झाली . म्हाडाच्या संकेतस्थळावर वाचले ५ वर्ष लॉकींग पिरिअड असतो . त्यानंतर मूळ वाटपदार तो विकू शकतो. अधिक माहिती हवी आहे .

विषय: 

पुनर्विकास - घराचा आणि आपलाही!

Submitted by kanchankarai on 2 July, 2011 - 04:48

रिडेव्हलपमेंट अर्थात पुनर्विकास! पण हा पुनर्विकास माझ्या घराचा नाही. माझी आई ठाण्याच्या वर्तक नगरला ज्या इमारतीमधे रहाते त्या इमारतीच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. ती इमारत आता नाहीशी होऊन त्याजागी २२ मजल्यांची टोलेजंग इमारत उभी रहाणार आहे म्हटल्यावर आधी मनात प्रचंड निराशा दाटून आली. निर्जिव भिंतींमधूनसुद्धा जाणवारा मायेचा तो स्पर्श आता अवघी दोन एक वर्षेच सोबत रहाणार होता. पण नंतर आनंदही वाटला की आईला, भावाला रहाण्याकरिता एक नवीन छानसं घर, आहे त्याच जागी, विशेष कष्ट न करता मिळणार आहे.

Subscribe to RSS - म्हाडा