New York

न्यू यॉर्क भूतांची परेड - हॅलोवीन थरार

Submitted by तन्मय शेंडे on 2 November, 2014 - 12:05

हॅलोवीन नेहमीच्या सणांपेक्षा हा सण जरा वेगळा, ईतर सणांत जे असतं हे सगळं ह्या सणांत पण आहे, पण यात आहे थरार जो इतर सणांमध्ये नसतो....नानावीध रुपं करुन एकमेकांना घाबरवायचं...
३१ ऑक्टोबरला Hallowween (A Hallows Eve) सण साजरा झाला.

शब्दखुणा: 

New York, New York

Posted
6 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago

NYC sunset from New Jersey

Click for larger sized image

शब्दखुणा: 

chinaman

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

Surrounded by dragons in Chinatown, NYC

शब्दखुणा: 

More from Central Park

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

74529_1572389702768_1026283294_31682770_1775448_n_0.jpg

Johann CF von Schiller, जर्मन लेखक व नाटककार, 'विलियम टेल' ची कथा ह्याने लिहिली.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - New York