NYC

न्यू यॉर्क भूतांची परेड - हॅलोवीन थरार

Submitted by तन्मय शेंडे on 2 November, 2014 - 12:05

हॅलोवीन नेहमीच्या सणांपेक्षा हा सण जरा वेगळा, ईतर सणांत जे असतं हे सगळं ह्या सणांत पण आहे, पण यात आहे थरार जो इतर सणांमध्ये नसतो....नानावीध रुपं करुन एकमेकांना घाबरवायचं...
३१ ऑक्टोबरला Hallowween (A Hallows Eve) सण साजरा झाला.

शब्दखुणा: 

New York, New York

Posted
6 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago

NYC sunset from New Jersey

Click for larger sized image

शब्दखुणा: 

Fall colors in Central Park, New York City

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

A fine Fall day in New York City, decided to wipe the dust off that camera and put it to some work ... 69812_1572371302308_1026283294_31682690_5814328_n.jpg

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - NYC