chinaman

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago
Time to
read
<1’

Surrounded by dragons in Chinatown, NYC

शब्दखुणा: 

फोटो छान आहे ..

(पण मला जनरलीच या लाफिंग बुद्धा(?) चं एव्हढं काय महत्व ते कळत नाही त्यामुळे फोटो छान आलाय ह्यापलिकडे आणखी काही बोलता येत नाही .. :))