ध्वनी प्रदूषण

पुस्तक - ध्वनी प्रदूषण : समस्या व उपाय

Submitted by पाषाणभेद on 20 February, 2022 - 06:23
पुस्तक - ध्वनी प्रदूषण : समस्या व उपाय Sound Pollution

पुस्तक - ध्वनी प्रदूषण : समस्या व उपाय

सर्व सदस्यांना कळविण्यात आनंद होतो आहे की, "ध्वनी प्रदूषण : समस्या व उपाय" हे पुस्तक छापून आले आहे. व्यस्ततेमुळे ( व पुस्तक कोण वाचतो हल्ली??) प्रकाशन सोहोळा केला नाही.

ध्वनी प्रदूषण या घातक प्रदूषणाचे उगम काय? आरोग्याच्या नेमक्या कोणत्या समस्या याने निर्माण होतात? त्यावर उपाययोजना काय असाव्यात? यावरचे विवेचन या पुस्तकात केले आहे.

आवाज बंद सोसायटी - भाग ५

Submitted by पाषाणभेद on 3 November, 2021 - 21:24

आवाज बंद सोसायटी - भाग ४.१

Submitted by पाषाणभेद on 3 August, 2021 - 12:22

आवाज बंद सोसायटी - भाग ४

Submitted by पाषाणभेद on 15 April, 2021 - 10:37

आवाज बंद सोसायटी - भाग ३

Submitted by पाषाणभेद on 12 April, 2021 - 04:55

आवाज बंद सोसायटी - भाग २

Submitted by पाषाणभेद on 11 April, 2021 - 05:07

आवाज बंद सोसायटी - भाग १

Submitted by पाषाणभेद on 10 April, 2021 - 10:11
Subscribe to RSS - ध्वनी प्रदूषण