Interior

इंटिरिअर आणि आम्ही-भाग ३(फायनली समाप्त बरं का पकवणे!!)

Submitted by mi_anu on 14 November, 2023 - 09:06

भाग 1 आणि 2 इथे वाचा:
भाग १
भाग २

विषय: 
शब्दखुणा: 

इंटिरिअर आणि आम्ही-भाग 2

Submitted by mi_anu on 14 November, 2023 - 04:36

भाग 1 आणि 3 इथे वाचा:
भाग १
भाग ३

'ओ' ही एजन्सी साईटवर मापं घेऊन फर्निचर वेगळ्या फॅक्टरी मध्ये बनवून साईटवर लावणारी असल्याने त्यांना 2 महिन्यात सगळं आवरू याची पूर्ण खात्री होती.आम्हाला ही खात्री अजिबात नव्हती.पण हे सगळं करायला घेण्यापूर्वी काही तोडफोड कामं होती.घरात एकच ईशान्य कोपरा, तिथे ओटा दुसऱ्या बाजूने फोडून त्याची न वापरती जागा तुळईखाली न येणारा देव्हारा अशी लहान दिसणारी पण किचकट कामं होती.

विषय: 
शब्दखुणा: 

आम्ही आणि जुगाड

Submitted by mi_anu on 21 January, 2021 - 10:46

"मला अजिबात जमणार नाही.आग्रह करायचा नाही.तू अत्यंत अतरंग गोष्टी करतेस."
"इतका इश्यू करायची गरज नाही. व्यवस्थित जमतं."
"माझं मन सैरभैर होतं.मला होत नाही.कृपा करून हे बदल.असं मला खपणार नाही."
"मनातून इच्छा असली की सगळं जमतं.हे सर्व एक्स्क्यूजेस आहेत.हेच मुनिंदर आणि विशाखा ने केलं असतं तर त्यांना डोक्यावर घेतलं असतंस."

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - Interior