तोफू

मापो तोफु Mapo tofu (麻婆豆腐)

Submitted by मेधा on 28 July, 2017 - 09:19
mapo tofu
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

तोफू स्टर फ्राय - फोटोसह

Submitted by दिनेश. on 21 November, 2011 - 08:03
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

जिंजर तोफू विथ व्हेजीटेबल्स

Submitted by अंजली on 11 January, 2011 - 23:37
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - तोफू