ग़जल

पारसा

Submitted by सुधाकर कदम on 21 June, 2013 - 23:45

हा असा,की तो तसा,की तो तसा
मीच आहे फक्त येथे पारसा

झेलुनी आतावरी सार्‍या सरी
जाळण्याचा घेतला रे मी वसा

भोवती सारे महात्मे वंद्य ते
लक्तरे लेवून मी लाचारसा

ना कधी जमलेच खोटे हासणे
पण तरी लोकांमधे परिवारसा

चोरुनी नेती पुरावे साव हे
वाव ना ठेवी लढाया फारसा

मंदिरे ताब्यात घेता भामटे
देव,देवी आत रडती ढसढसा

नेहमी घेवून येतो खिन्नता
वर्तमानाचा जरी तू आरसा

घेरतो अंधार मजला नेहमी
काजव्यांचा मीच असुनी वारसा

वाहणार्‍या निर्झराचे पाय मी
वृक्षवल्ली वाढवी हा भरवसा

बोलक्या मौनातुनी संवादता
चुंबण्या अधरास,होई अधिरसा

वेढलेली वेदना गाऊ न दे

शब्दखुणा: 

ऐ ग़जल

Submitted by कमलाकर देसले on 17 May, 2011 - 04:16

मी तुला वाचून घडलो ऐ गझल ;
मी तुझ्या प्रेमात पडलो ऐ गझल..

छिद्र का तू भावनेला पाडले ?
केवढा मी आज रडलो ऐ गझल..

मी तसा भित्राच होतो.आज पण-
तू सवे येताच लढलो ऐ गझल..

बोललो मी सत्य जेव्हाही इथे ;
बघ व्यवस्थेलाच नडलो ऐ गझल..

स्वच्छ झाला ,स्पष्ट झाला बोध अन ;
मी कुठे नाहीच अडलो ऐ गझल..

मी रसीकांच्या मनातिल बोललो ;
नम्रतेने उंच चढलो ऐ गझल..

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

पाहिले तुला हळूच

Submitted by तुषार जोशी on 21 January, 2011 - 21:35

.
.
.
पाहिले तुला हळूच काल मी तिथे वळून
रूपमोगरा मनात दरवळे तुझा अजून
.

ओतले मधाळ गोड रूप साजिरे तुझ्यात
चंद्र पाहता वरून लाजतो तुला बघून
.
आजकाल आसपास होतसे तुझाच भास
प्राण प्राण रोम रोम गातसे तुझीच धून
.
बघ वळून तू जरा तुझा पतंग लाजरा गं
लाव हास्यज्योत तू गं प्राण चालला विझून
.
हाय काय हासलीस हाय काय लाजलीस
हाय का गं चाललीस जीवनास मंतरून
.
तुषार जोशी, नागपूर
.

गुलमोहर: 

मला आवडलेली एक ग़ज़ल- मिर्झा महम्मद हसन ( कातिल ) १७५७ ते १८१८.

Submitted by jayantckulkarni on 4 August, 2010 - 04:15

मित्रहो,
आज एका फ़ार्सी भाषेतली गज़लेचा आनंद लुटूया. मी खाली अर्थ दिलेला आहेच आणि सैगल साहेबांचे गाणे पण दिले आहे. वाचून झाल्यावर हे गाणे पुढे ठेवून ते गाणे जरूर ऐका आणि त्याचा आनंद घ्या.

मा रा ब-घम्ज़ा् कुश्त्-ओ-कज़ा रा बहान साख़्त्
खुद सू-ए-मा ना दीद्‍-ओ-हया रा बहान साख्त्

तिने आमच्यावर स्वत:च्या अदाने नजरेचे खंजीर चालवले आणि मी मरायला टेकल्यावर गरीब बिचार्‍या म्रृत्यूवर आळ घेतला.
माझ्याकडे बघितलेही नाही पण आव तर असा आणला की “मी लाजून बघितले नाही तुझ्याकडे”

रफ्तम् ब मस्जिदे के ब-बीनम् ज़माल-ए-दोस्त्
द्स्ते ब-रूख् कशीद-ओ-दुआ रा बहान साख़्त्

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - ग़जल