टेम्प्लेट

टेम्प्लेटस् - भाग - ६ (सुविचार) अंतिम

Submitted by सचिन काळे on 31 October, 2016 - 15:03

टेम्पलेटस् - भाग - १ - http://www.maayboli.com/node/60689

टेम्पलेटस् - भाग - २ (अनुवादित) - http://www.maayboli.com/node/60694

टेम्पलेटस् - भाग - ३ (शेरोशायरी) - http://www.maayboli.com/node/60696

टेम्पलेटस् - भाग - ४ (वैचारिक) - http://www.maayboli.com/node/60698

टेम्पलेटस् - भाग - ५ (संकिर्ण) - http://www.maayboli.com/node/60700

शब्दखुणा: 

टेम्प्लेटस् - भाग - ५ (संकिर्ण)

Submitted by सचिन काळे on 31 October, 2016 - 14:24

टेम्पलेटस् - भाग - १ - http://www.maayboli.com/node/6068

टेम्पलेटस् - भाग - २ (अनुवादित) - http://www.maayboli.com/node/60694

टेम्पलेटस् - भाग - ३ (शेरोशायरी) - http://www.maayboli.com/node/60696

टेम्पलेटस् - भाग - ४ (वैचारिक) - http://www.maayboli.com/node/60698

पुढील टेम्पलेटस् हे सरमिसळ असलेले आहेत. सहज एक गंमत म्हणून बनविले होते. पहा बरं! आपणांस नक्की आवडतील. आपल्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यास मी उत्सुक आहे.


शब्दखुणा: 

टेम्प्लेटस् - भाग - ४ (वैचारिक)

Submitted by सचिन काळे on 31 October, 2016 - 13:57

टेम्पलेटस् - भाग - १ - http://www.maayboli.com/node/60689

टेम्पलेटस् - भाग - २ (अनुवादित) - http://www.maayboli.com/node/60694

टेम्पलेटस् - भाग - ३ (शेरोशायरी) - http://www.maayboli.com/node/60696

विविध प्रकारचे वाचन करीत असताना त्यात असेकाही परिच्छेद वाचनात आले कि ज्यांनी माझ्या मनावर खोलवर परिणाम केला. त्यांनी माझ्या विचारांची दिशाच बदलवून टाकली. असे वाटू लागले, कि हा विचार आपण सर्वांपर्यंत पोहचवला पाहिजे. आणि त्यातून साकार झाले पुढील टेम्प्लेटस्. बघा बरं आपणांस कसे वाटतायत ते!!! आपल्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यास मी उत्सुक आहे.

शब्दखुणा: 

टेम्प्लेटस् - भाग - ३ (शेरोशायरी)

Submitted by सचिन काळे on 31 October, 2016 - 12:18

टेम्पलेटस् - भाग - १ - http://www.maayboli.com/node/60689

टेम्पलेटस् - भाग - २ (अनुवादित) - http://www.maayboli.com/node/60694

ह्या भागात शेरोशायरी लिहीलेली काही टेम्पलेटस् मी आपणांस सादर करीत आहे. हलकी फुलकी शेरोशायरी वाचायला सगळ्यांनाच आवडते. वेळोवेळी माझ्या वाचनात आलेली आणि माझ्या मनाला भावलेली शेरोशायरी मी येथे टेम्प्लेटमध्ये टाकून सजविण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यांवर आपली एक नजर टाकून तर पहा! आपणांस नक्कीच आवडतील. आपल्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यास मी उत्सुक आहे.

शब्दखुणा: 

टेम्प्लेटस् - भाग - २ (अनुवादित)

Submitted by सचिन काळे on 31 October, 2016 - 09:41

टेम्पलेटस् - भाग - १ http://www.maayboli.com/node/60689

ह्या भागात इंग्रजीतून मराठीत, मी स्वतः अनुवादित केलेले काही टेम्पलेटस् आपणांस सादर करीत आहे. अनुवादनाचा हा माझा पहिलाच प्रयत्न असल्याने मायबोलीकर मायबाप त्यास गोड मानून घेतील ह्याची मला खात्री आहे. आपल्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यास मी सदैव उत्सुक आहे.शब्दखुणा: 

टेम्प्लेटस् - भाग - १

Submitted by सचिन काळे on 31 October, 2016 - 06:02

मायबोलीचा सभासद होण्यापूर्वी मी 'कायअप्पावर' फारच सक्रिय होतो. त्यावेळी मी निरनिराळ्या माध्यमातून जे काही वाचायचो, बघायचो; त्यातील काही आवडले तर मला आतुन असं वाटायचं कि हे कोणालातरी सांगावं, दाखवावं. पण मी ते नुसतं फॉरवर्ड, कॉपी पेस्ट किंवा स्क्रीनशॉट घेऊन पाठवण्याऐवजी, अक्षरं लिहिण्याकरीता अँड्रॉइडवर असलेल्या काही एप्लिकेशनचा वापर करून, निरनिराळे टेम्प्लेट बनवून पाठवत असे. त्यातील काही मी येथे सादर करीत आहे.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - टेम्प्लेट