टेम्प्लेटस् - भाग - ४ (वैचारिक)

Submitted by सचिन काळे on 31 October, 2016 - 13:57

टेम्पलेटस् - भाग - १ - http://www.maayboli.com/node/60689

टेम्पलेटस् - भाग - २ (अनुवादित) - http://www.maayboli.com/node/60694

टेम्पलेटस् - भाग - ३ (शेरोशायरी) - http://www.maayboli.com/node/60696

विविध प्रकारचे वाचन करीत असताना त्यात असेकाही परिच्छेद वाचनात आले कि ज्यांनी माझ्या मनावर खोलवर परिणाम केला. त्यांनी माझ्या विचारांची दिशाच बदलवून टाकली. असे वाटू लागले, कि हा विचार आपण सर्वांपर्यंत पोहचवला पाहिजे. आणि त्यातून साकार झाले पुढील टेम्प्लेटस्. बघा बरं आपणांस कसे वाटतायत ते!!! आपल्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यास मी उत्सुक आहे.
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users