टेम्प्लेटस् - भाग - २ (अनुवादित)

Submitted by सचिन काळे on 31 October, 2016 - 09:41

टेम्पलेटस् - भाग - १ http://www.maayboli.com/node/60689

ह्या भागात इंग्रजीतून मराठीत, मी स्वतः अनुवादित केलेले काही टेम्पलेटस् आपणांस सादर करीत आहे. अनुवादनाचा हा माझा पहिलाच प्रयत्न असल्याने मायबोलीकर मायबाप त्यास गोड मानून घेतील ह्याची मला खात्री आहे. आपल्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यास मी सदैव उत्सुक आहे.


१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users