विमा

आरोग्यविमा (Health Insurance) कोणता चांगला आहे?

Submitted by माधव on 19 April, 2016 - 06:33

मेडीक्लेम कोणत्या कंपनीचा घ्यावा?

माझ्या ऑफीसतर्फे आधीच एक health insurance आहे. मग हा खाजगीरीत्या घ्यायचा विमा बेसिक असेल की अ‍ॅडऑन प्रकारचा ?

मला अपेक्षीत असलेले मुद्दे:
१. भरपाई आणि त्यासाठी पडणारे कष्ट (सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा)
२. preexisting आजार सोडल्यास विम्याने संरक्षण न मिळणारे आजार
३. हप्त्याची रक्कम आणि मिळणारे फायदे
४. प्रत्येक आजाराबाबत खर्चाची मर्यादा असल्यामुळे होणारे तोटे
५. नॉन क्लेम बोनस (फ्री चेक-अप्स, कमी हप्ता इ.)

शब्दखुणा: 

आरोग्यविमा (Health Insurance) कोणता चांगला आहे?

Submitted by माधव on 19 April, 2016 - 06:32

.

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 

दुचाकी, चारचाकी: देखभाल/सुटे भाग इ.

Submitted by mrdmahesh on 10 August, 2010 - 05:03

कोणती गाडी घ्यावी इथे जाऊन आपण गाडी घेण्या संदर्भात चर्चा करतोय. तर गाडी घेतल्या नंतर काय काळजी घ्यावी, देखभाल (servicing) कुठे आणि केव्हा करावी, सुटे भाग कोणत्या कंपनीचे, कुठून आणावेत, फ्री सर्व्हिसिंग झाल्या असतील तर कोणाकडून करून घ्याव्यात, गाडीचा विमा कोणत्या कंपनीकडून करून घ्यावा, ओळखीचे मेकॅनिक... एक ना दोन हजार प्रश्न पडतात. आपल्यालाही असे प्रश्न पडले असतील किंवा या बद्दल काही माहिती असेल तर कृपया इथे लिहा.

Subscribe to RSS - विमा