श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान

भक्ती आणि शक्ती संगम - धन्य झाले पुणेकर हा अविस्मरणीय सोहळा पाहून.

Submitted by गणेश पावले on 11 July, 2015 - 04:25

☼"ज्ञानोबा - तुकोबा"च्या मंत्रात "शिवाजी - संभाजी" हे दोन महामंत्र गुंजले अन धन्य झाले पुणेकर हा अविस्मरणीय सोहळा पाहून☼

संत पाऊली गोजीरी ,गंगा आली आम्हावरी
जेथे उडावी रजधुळी ,तेथे करावी अंघोळी

मित्रहो,
मान्य कि वारीत तलवारी काय कामाच्या….

वारकरी सांप्रदाय हि महाराष्ट्राची परंपरा.
अन या परंपरेला शिवकाळात अभय दिल असेल तर ते फक्त शिवाजी संभाजी या पितापुत्रांनी.

अस म्हटल जात वारीला हि छ. शिवाजी महाराज भेट देत, साधु संतांच्या दर्शनाला जात.

आणि
हि परंपरा अखंड चालू होती.

कीर्तीवंत वीरमंत्र

Submitted by गणेश पावले on 14 May, 2015 - 01:51

☼ कीर्तीवंत वीरमंत्र ☼
ET00021053.jpg
लढाईस या तयाच्या जरी अंत नाही
कित्येक झाले फितूर तरी खंत नाही
भगव्याशी एकनिष्ठ जो अंश झाला
तया प्रमाण कोणी दूजा राष्ट्रसंत नाही

रणांगनी रक्ताने माखले अंग जरी
शौर्यास ज्याच्या किंचितही भंग नाही
मृत्युस न भीता अवघा रणकंद झाला
तया प्रमाण कोणी दूजा वंद्य नाही

मृत्यूची कधी ना ज्याला खंत वाटे
तोची अमर या भूवरी कुलवंत शोभे
हुंकारातही जयाच्या रणी रंक कापे
तया प्रमाण कोणी दूजा वीरमंत्र नाही

Subscribe to RSS - श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान