कीर्तीवंत वीरमंत्र

कीर्तीवंत वीरमंत्र

Submitted by गणेश पावले on 14 May, 2015 - 01:51

☼ कीर्तीवंत वीरमंत्र ☼
ET00021053.jpg
लढाईस या तयाच्या जरी अंत नाही
कित्येक झाले फितूर तरी खंत नाही
भगव्याशी एकनिष्ठ जो अंश झाला
तया प्रमाण कोणी दूजा राष्ट्रसंत नाही

रणांगनी रक्ताने माखले अंग जरी
शौर्यास ज्याच्या किंचितही भंग नाही
मृत्युस न भीता अवघा रणकंद झाला
तया प्रमाण कोणी दूजा वंद्य नाही

मृत्यूची कधी ना ज्याला खंत वाटे
तोची अमर या भूवरी कुलवंत शोभे
हुंकारातही जयाच्या रणी रंक कापे
तया प्रमाण कोणी दूजा वीरमंत्र नाही

Subscribe to RSS - कीर्तीवंत वीरमंत्र