प्रभू

श्री नृसिंह स्तोत्र

Submitted by पुरंदरे शशांक on 25 May, 2021 - 00:10

श्री नृसिंह स्तोत्र

कडकडकड स्तंभी स्फोट विस्फोट मोठा
गुरगुरगुर व्यापी व्योम पाठी धपाटा

दणदणदण नादे भूमी ती कापताहे
धगधगधग ज्वाळे नेत्र विस्फारताहे

सळसळसळ स्कंधी कुंतले रुळताहे
अकटविकट मुखे सिंह तो गर्जताहे

लखलखलख नेत्री तेज ते फाकताहे
लळलळलळ जिव्हा भक्ष्य ते शोधताहे

झडकरि उचलोनी दैत्य तो घेतलासे
धड न घर न मार्गे उंबर्‍यामाजी बैसे

करकरकर दाती काळ सन्निध भासे
खरखर नख तीक्ष्णे दैत्य तो फाडिलासे

रुधिर गळत देही भीषणे दृष्य सारे
थरथरथर कापे लोकसृष्टी थरारे

सजल जलद मोही रुप या राघवाचे

Submitted by पुरंदरे शशांक on 25 January, 2021 - 02:38

झळकत कटि शोभे पीत वस्त्रे जयास
कनक किरिट माथी उज्वले नीलभास

शर धरि कर स्कंधे सज्ज कोदंड दंडा
असुरगण गळाठे हर्ष भक्ता उदंडा

मृदुल स्मित खुणावी ना भी संसारदुःखा
कर तरि नित पाठी धीर देई प्रभूचा

सजल जलद मोही रुप या राघवाचे
निशिदिनि मनी ध्याता मूळ तुटे भवाचे

अवतरण जयाचे भाविका उद्धराया
निजजन हित वाहे देऊनी नामछाया

प्रभू आणि प्रिया

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 14 June, 2014 - 14:38

प्रभू शोधणारे मन
प्रियेसाठी वेडे होते
दऱ्याखोऱ्यातील वाट
पुनरपि जगी येते

कसे ध्यान करू आता
मनास ती व्यापलेली
जरा मिटताच डोळे
समोरीच बसलेली

नाही मंत्र नाही जप
तिचे नाव आपोआप
जगण्याला अर्थ देते
तेच सावळेसे रूप

शोधलेले सुख बहु
शेजारीच सापडते
नाभीमध्ये गंध मृग
रानोमाळ धुंडाळते

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

शब्दखुणा: 

प्रभू आणि प्रिया

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 14 June, 2014 - 14:37

प्रभू शोधणारे मन
प्रियेसाठी वेडे होते
दऱ्याखोऱ्यातील वाट
पुनरपि जगी येते

कसे ध्यान करू आता
मनास ती व्यापलेली
जरा मिटताच डोळे
समोरीच बसलेली

नाही मंत्र नाही जप
तिचे नाव आपोआप
जगण्याला अर्थ देते
तेच सावळेसे रूप

शोधलेले सुख बहु
शेजारीच सापडते
नाभीमध्ये गंध मृग
रानोमाळ धुंडाळते

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - प्रभू