मासिक

कथा, एकांकिका प्रकाशित करणारी मासिके अथवा इतर नियतकालिके

Submitted by प्रणव साकुळकर on 29 November, 2023 - 19:55

नमस्कार मंडळी,

दिवाळी अंकांव्यरिक्त तर कुठली मासिकं वगैरे आहेत जिथे कथा, एकांकिका छापल्या जाऊ शकतात? मला साधारण वैचारिक नियतकालिकं जास्त सापडत आहेत.

धन्यवाद!

किशोर मासिक : बालपणी च्या आठवणी

Submitted by सोन्याबापू on 14 February, 2015 - 01:32

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ अंतर्गत, बालभारती ने सर्वप्रथम 1971 मधे किशोर प्रकाशित करायला सुरुवात केली!!, पाठयपुस्तक मंडळात विषय तज्ञ म्हणुन माझे वडील "सिलेबस रिव्यु" ला पुण्याला जात असत, त्यांनीच प्रथम मला ह्या मासिकाची गोडी लावली, कॉन्वेंट मधे शिकुनही आज जी काही मोड़की तोड़की मराठी मी लिहु शकतो त्याचे बऱ्याच अंशी श्रेय ह्या मासिकाला मी देतो, 1992 ते 2000(वय वर्षे 7 ते 16) दर महिन्याला हे मासिक घरपोच अगदी वेळेवर येत असे पोस्टाने.

विषय: 

दिवाळी अंक २०१३

Submitted by नंदिनी on 17 October, 2013 - 00:34

२०१३ च्या दिवाळी अंकांची चर्चा करण्यासाठी हा धागा. कुठल्या अंकामधे वाचण्यासाठी काय काय आहे याबद्दल इथे सांगता येईल.

Subscribe to RSS - मासिक