STY

कथा साखळी (STY) क्र. २ - ऐक!

Submitted by संयोजक on 12 September, 2016 - 04:20

​"तू..तू जा इथून", आकाश कानावर हात ठेवून किंचाळला. त्याच्या किंचाळीनं त्याच्या बाजूच्या बेडवर झोपलेल्या सुजयलाही दचकून जाग आली. घाबरून त्यानं आधी लाईट लावला. समोरचं दृश्य पाहून त्यालाही घाम फुटला.

आकाश कोपऱ्यात पाय दुमडून अंगाचं मुटकुळं करून बसला होता. घामानं तो नखशिखांत भिजला होता. भेदरलेली नजर एका जागी स्थिर राहत नव्हती, सतत भिरभिरत होती. कानावर हात गच्च दाबून धरलेले होते.

विषय: 

कथासाखळी (STY) - १. आठवण

Submitted by संयोजक on 3 September, 2016 - 06:55

कथासाखळी किंवा एस टी वाय म्हणजे स्पिन द यार्न!
धागा गुंडाळा.
थोडक्यात,एक सुरूवात देऊन मग बाकीच्यांनी आपापल्या कल्पनाशक्तीने गोष्टं थोडी थोडी पुरी करायची.

=========================================================

"अगदी गेल्या जन्मी केलेली गोष्टसुद्धा आठवेल हो तुला, एवढ्या तुझ्या आठवणी शाबूत आहेत. दादुटल्याsss सांग ना... ", इंदू विनवणी करत म्हणाली.
मी एवढी पन्नास वर्षांची झाले आणि दादा पंचावन्न, तरी त्याची स्मरणशक्ती इतकी चांगली आहे आणि मी जळलं कपाळावर अडकवलेला चष्मासुद्धा शोधत बसते.

विषय: 

कथासाखळी- सावळ्याची पुळण!

Submitted by संयोजक on 16 September, 2015 - 15:50

कथासाखळी किंवा एस टी वाय म्हणजे स्पिन द यार्न!
धागा गुंडाळा.
थोडक्यात,एक सुरूवात देऊन मग बाकीच्यांनी आपापल्या कल्पनाशक्तीने गोष्टं थोडी थोडी पुरी करायची.

=========================================================
सावळ्याची पुळण!

सावळ्याची पुळण! बाबांच्या गावाला आणि आजोळाला जोडणारा एक वाळूचा पसरट पट्टा..

मायबोली गणेशोत्सव २०१३: उपक्रम एस टी वाय : कथा १. रेवाचा निर्णय काय?

Submitted by संयोजक on 31 August, 2013 - 08:28

एस टी वाय म्हणजे स्पिन द यार्न!
धागा गुंडाळा.
थोडक्यात,एक सुरूवात देऊन मग बाकीच्यांनी आपापल्या कल्पनाशक्तीने एखादी गोष्टं थोडी थोडी पुरी करावी.
एकेक सीन देत.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STY2.jpg

लेखकः बेफिकीर

कथा: रेवाचा निर्णय काय?

मायबोली गणेशोत्सव २०१३: उपक्रम एस टी वाय : कथा ३. सेव्ह द अर्थ

Submitted by संयोजक on 31 August, 2013 - 08:11

एस टी वाय म्हणजे स्पिन द यार्न!
धागा गुंडाळा.
थोडक्यात,एक सुरूवात देऊन मग बाकीच्यांनी आपापल्या कल्पनाशक्तीने एखादी गोष्ट थोडी थोडी पुरी करावी.
एकेक सीन देत.

STY-KaCha-Chaitanya.jpg

लेखकः कवठीचाफा

कथा: सेव्ह द अर्थ

साल : ३०२२

स्थळ : सर्व्हाइवल आयलंड

Subscribe to RSS - STY