अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्प - २०२२-२३

Submitted by DJ....... on 1 February, 2022 - 03:05

निर्मला काकू अर्थसंकल्प सांगायला उठल्या की पोटात गोळा येतो. जुन्या संकल्पना नवीन वेष्टनात गुंडाळून त्या जनतेसमोर ठेवण्यात त्यांचा हात धरणारे कोणीच नाही. धर्मद्वेषी अफूची भांग न घेतलेले काही जागते नागरीक आधी आपली अरुणने जेब लुटली असं म्हणायचे परंतू भांग चढलेले त्यांना हुसकावून लावायचे. जे(ब लु)टलींनंतर निर्मला काकू आल्या. आधीच जेब लुटली गेली असल्याने जनतेच्या मालकीचेच स्थावर-जंगम विकून अन त्यानंतर जनतेच्याच दातांना कोरून पोट भरण्याचे कसब त्यांनी महत्प्रयासाने अंगी बाणवले. सराईत पाकीटमाराप्रमाणे जनतेच्या खिशाला चाट मारण्याचे कौशल्य गेल्या ७ वर्षांत चढत्या क्रमाने विकसीत होत आलेले आहे.

शब्दखुणा: 

अर्थसंकल्प २०२१-२२ : काय आले काय गेले

Submitted by DJ...... on 1 February, 2021 - 05:25

अर्थमंत्रीण निर्मला सितारामण यांनी त्यांच्या पठडीतील जनतेची गठडी वळणारा अर्थसंकल्प आज सकाळी लोकसभेत मांडायला सुरुवात केली. सितारामण यांच्या डोक्यावरील केसांना नसलेला डाय अन २ खासदारांमध्ये लावण्यात आलेले काचेचे पार्टिशन याव्यतिरिक्त काहीही फरक गेल्यावेळच्या अन यावेळच्या अर्थसंकल्पात प्रथमदर्शनी तरी दिसला नाही. बाकी कोरोनाच्या नावावर बिल फाडून मागील अर्थसंकल्पात योजलेल्या कल्पना हवेत विरल्याचे अर्थमंत्रीण बाईंनी सांगितले अन उरलेल्या सरकारी कंपन्या, अस्थापना विकायला काढण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले.

शब्दखुणा: 

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१४-१५

Submitted by भरत. on 10 July, 2014 - 02:25

Finance Minister asking for a break during the budget speech? Don't remember having seen that before.
Why is inclusion of gender sensitivity lessons in school curriculum part of budget speech?
Isn't there an honourable independent HRD Minister of cabinet rank? Or there isn't one?

http://www.firstpost.com/budget-2014/

Subscribe to RSS - अर्थसंकल्प