तिरामिसु

तिरामिसु ट्रायफल

Submitted by सीमा on 29 August, 2013 - 00:15
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Lemon Tiramisu (लेमन तिरामिसु)

Submitted by रूनी पॉटर on 3 March, 2011 - 22:56
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

तिरामिसु (Tiramisu)

Submitted by रूनी पॉटर on 9 September, 2009 - 20:30
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - तिरामिसु