आद्याक्षरांवरुन गाणे ओळखा - ७

Submitted by कृष्णा on 7 October, 2017 - 00:31

या पूर्वीचा धागा - आद्यक्षरांवरुन गाणे ओळखा -६ : https://www.maayboli.com/node/63373

हा एक खेळ आहे, मराठी अथवा हिंदी गाणे ओळखण्याचा.

नियमः
१. ज्या ओळींवरुन गाणे ओळखले जाते त्या पहिल्या दोन (किंवा जास्त) ओळी आद्याक्षरांच्या रुपात द्यायच्या.
पण आद्याक्षरे देताना, मूळ अक्षरे (काना / मात्रा / वेलांटी, उकार वगैरे काढुन) द्यावीत. अन्यथा बरीच गाणी ही काना मात्रां संकट दिली की लगेच ओळखु येतात.
उदा. 'लेक लाडकी मी या घरची, होणार सून मी त्या घरची ' हे ओळखण्यासाठी द्यायचे असेल तर
ल ल म य घ
ह स म त घ

अशी आद्याक्षरे द्यावीत. (ले ला मी या घ, हो सू मी त्या घ असे दिले तर लगेच ओळखु येईल.).

आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ अशी शब्दाची सुरवात असेल तर आद्याक्षर 'अ' असे दिले जाईल याचे सोडवणार्‍यांनी ध्यान ठेवावे.

२. पण पहिल्या दोन ओळी म्हणजे ज्या ओळींवरुन ते गाणे ओळखले जाते त्या ओळी. जसे की "हमदम मेरे खेल ना जानो", या गाण्याची सुरवात "दूर बहोत मत दूर जाईये" अशी असली तरी गाणे "हमदम मेरे खेल ना जानो" या ओळींपासूनच ओळखले जाते. म्हणुन इथुन सुरु होणार्‍या दोन ओळी द्याव्यात.

३. जोडाक्षराने शब्दाची सुरवात होत असेल तर ते टाइप करताना आधी कुठले अक्षर टाइप करतो ते आद्याक्षर म्हणुन द्यावे. उदा. त्या साठी त, क्रि साठी क, ज्व साठी ज इत्यादि.

४. आद्याक्षरे देताना, ओळखावयाचे गाणे मराठी आहे की हिंदी हे त्याच पोस्ट मध्ये द्यावे. तसेच गाणे किती जुने किती नवे हे कळण्यास ते कुठल्या दशकातील आहे हे सुद्धा त्याच पोस्ट मध्ये द्यावे.

५. सुटत नसेल, अथवा विनंती केल्यास पुढिल खुणा आपापल्या खुबीने द्याव्यात. जसे की" प्रेमावरील प्रसिद्ध द्वंद्वगीत आहे" किंवा कसे, किंवा गायक / गायिका कोण / संगीतकार कोण, किंवा काना मात्रांसकट आद्याक्षरे द्यावीत, किंवा आणखी काही.

६. ज्या व्यक्तीने गाणे ओळखले त्या व्यक्तीने पुढील कोडे द्यावेच. काही कारणांमुळे हे शक्य नसेल तर तसे सांगुन पास करावे म्हणजे इतर कोणीही पुढील कोडे देईल. पण शक्यतोवर ज्या व्यक्तीने ओळखले तिनेच द्यावे अशी अपेक्षा आहे.

७. कृपया कोडे देताना, मागिल कोड्याच्या क्रंमाक पाहुन, पुढिल क्रमांक द्यावा.

८: हिंदीत विभक्ती ही मूळ शब्दाला न जोडता वेगळी लिहिली जाते. जसे की तुमको नव्हे, तुम को, उनसे नव्हे, उन से, इत्यादि. तेव्हा हिंदी गाण्याची आद्याक्षरे देताना विभक्ती सुद्धा एक वेगळे आद्याक्षर म्हणुन द्यावे.

कृपया सर्वश्रृत गाण्यांचीच कोडी द्यावी.

चला तर मग ..........

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

क्र.२९६९/ हिंदी १९९५-०५ >> उत्तर
लहराती हुईं राहें खोले हुए हैं बाहें
ये हम आ गए हैं कहाँ
पलकों पे गहरे हल्के हैं रेशमी धुँधलके
ये हम आ गए हैं कहाँ

ती येते आणिक जाते
येताना कधी कळ्या आणिते
अन् जाताना फुले मागते
येणे जाणे देणे घेणे
असते गाणे जे न कधी ती म्हणते

२९७१.मराठी (१९८०-१९९०)
स स म म त म ग ग अ
अ व म क अ च अ
क न म प क क न ह च क
प प भ ह अ त ह अ अ
स त भ म त घ स अ
अ त अ स अ ह प अ
अ स स क क अ त
द क प त क त ज अ अ

२९७१.मराठी (१९८०-१९९०) >> उत्तर
सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या
तुझेच मी गीत गात आहे
अजुन ही वाटते मला की
अजुन ही चांद रात आहे

कळे ना मी पाहते कुणाला
कळे ना हा चेहरा कुणाचा
पुन्हा पुन्हा भास होत आहे
तुझे हसू आरशात आहे

२७७२ - उत्तर
जीवाशिवाची बैलजोड, लावल पैजेला आपली कुडं
डौल मोराच्या मानचा रं डौल मानचा
येग रामाच्या बानाचा रं येग बानाचा
तान्या सर्जाची हं नाम जोडी
कुना हुवीत हाती घोडी माझ्या राजा रं

२७७३ - हिंदी (१९६० -७०)

अ त ज न न ह
ख क क य ख न ह
अ अ त म न ह
म ज म न ह

ताई कल्यू प्लिज....
कृष्णाजी,स्निग्धाताई ,कारवी ताई,सत्यजितजी,अक्षय सगळे कुठे गायब?????????
प्लिजssssssssss या ना.........

अगर तेरी जलवा-नुमाई न होती
ख़ुदा की क़सम ये ख़ुदाई न होती
अगर आँख तुमने मिलाई न होती
मेरी ज़िन्दगी मुस्कराई न होती

२७७४ >> उत्तर
अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कळ
ढगाला उन्हाची केवढी झळ
थोडी न्‌ थोडकी लागली फार
डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार

कसे सरतील सये, माझ्यावीना दिस तुझे
सरताना आणि सांग सलतील ना ?
गुलाबाचे फुलं दोन, रोज राती डोळ्यांवर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना ?

२७७६ मराठी
ल अ अ श
य अ क अ
ह क अ त स
ह त व स फ
म र ह ज अ ग
श स च ह त स
व स ब ज म च

संदीप खरे
लागते अनाम ओढ श्वासांना
येत असे उगाच ओठाना
होई का असे तुलाच स्मरताना...
तनन धिमदा देरेना देरेना... तनन धिमदा देरेना देरेना…

हसायचीस तुझ्या वस्त्रासारखीच फिकी फिकी
माझा रंग होऊन जायचा उगाच गहिरा
शहाण्यासारखे चालले होते तुझे सारे
लागते अनाम ओढ श्वासांना

वेड्यासारखा बोलून जायचा माझा चेहरा
एकांती वाजतात पैंजणे
भासांची हालतात कंकणे
कासावीस आसपास बघताना...

संवादांचे लावत लावत हजार अर्थ
घातला होता माझ्यापाशी मीच वाद
नको म्हणून गेलीस ती ही किती अलगद
जशी काही कवितेला द्यावी दाद

मी असा जरी निजेस पारखा
रात्रीला टाळतोच सारखा
स्वप्न जागती उगाच निजताना...

सहजतेच्या धूसर तलम पडद्यामागे
जपले नाहीस नाते इतके जपलेस मौन
शब्दच नव्हे मौन ही असते हजार अर्थी
आयुष्याच्या वेड्या वेळी कळणार कुठून?

आज काल माझाही नसतो मी
सर्वातुन एकटाच असतो मी
एकटेच दूर दूर फ़िरताना...

क्षितिजा पार वेड्या संधेचे घरटे
वेड्या संधेच्या अंगणी रात थरथरते
कोणी जाई दूर तशी मनी हुरहूर
रात ओलावत सुरवात मालवते

Chalo Jane do
Abb chodo bhi

Itna bhi kya gussa karna
Kuch apni kaho
Kuch meri suno
Yun chup chup rehkar
Dil hi dil mein kya kudhna

२७७९.
या जन्मावर या जगण्यावर
शतदा प्रेम करावे

२७८०

ज त न म च भ झ
झ फ क झ भ अ

घ्या सोप्पे मराठी माझे देखिल!

२७८० >> उत्तर
जेव्हा तिची नि माझी चोरुन भेट झाली
झाली फुले कळ्यांची, झाडे भरात आली

Pages