खेळ शब्दांचा -५ - शास्त्रीय / तांत्रिक शब्द

Submitted by संयोजक on 2 September, 2017 - 10:34

खेळ शब्दांचा -५ - शास्त्रीय / तांत्रिक शब्द
आपण नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारांचे झब्बू खेळत असतोच. कधी पत्त्यांचा , कधी गाण्यांचा तर कधी म्हणींचा. या गणेशोत्सवात आपण खेळणार आहोत शब्दांचा झब्बू. प्रकार सोप्पा आहे एकदम. दररोज एक विषय असेल. त्याला धरून आपण झब्बू खेळायचा आहे. या उपक्रमातून आपण खेळ तर खेळणार आहोतच त्याचबरोबर वापरात असलेले किंवा नसलेले असे मराठी शब्द वापरणार आहोत. काहींना सगळे शब्द माहिती असतील तर काहींना नवीन शब्द कळतील आणि त्यांचा आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोगही करता येईल.

काही नियम :
१) संयोजक दर दोन दिवसांनी एक विषय देतील.
२) त्या विषयावर आधारित पहिला क्लू देतील.
३) तो क्लू वापरून त्या विषयावर आधारित शब्द लिहायचा.
४) जो सगळ्यांत आधी बरोबर शब्द लिहील तो पुढचा क्लू देणार.

पाचवा विषय : जरा अवघड घेऊ या का ?
तांत्रिक/ शास्त्रीय शब्द
(शास्त्रीय आणि तांत्रिक संज्ञांसाठी मराठी प्रतिशब्द)

पहिला क्लू :
आहे एक साधेसेच यंत्र पण हिच्या सहाय्याने पृथ्वी पण उचलून दाखवेन असे एक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ म्हणाला होता! ३ अक्षरी.
- - -

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हा खेळ मस्त आहे. किती मराठी शास्त्रीय नावे जी एकवेळ अभ्यासाला होती दहावीपर्यंत पण नंतर महाविद्यालयीन शिक्षण इंग्रजीमध्ये असल्यामुळे विस्मृतीते गेली होती ती आठवली.

कदम ताल म्हणजे फोर्कची एका लयीत होणारी शिस्तबद्ध हालचाल / त्या दोर्‍यात येणारी नियमबद्ध कंपने --- असे म्हणायचे असावे त्यांना...
सांगतील त्या. बरोबर असेल पुढचे द्या अंजली तुम्ही, मी जेवायला जाते

बरोबर असेल पुढचे द्या अंजली तुम्ही, मी जेवायला जाते>> ओह बरं थोडं थांबून मग टाकते आणि अहो जाहो नको अगं तुगं च Happy

हे सगळे शब्द वाचून मी कधी शाळेत गेलो होतो का असा प्रश्न पडला.

फक्त प्रकाशसंश्लेषण आणि हरितद्रव्य आठवले.

नाही पृथक्करण हि होऊ शकतेय खरं तर.. पण मला वेगळा शब्द अपेक्षित आहे
पण ५ अक्षरीच

यात महत्वाचे ३ प्रकार आहेत

Pages