खेळ शब्दांचा - २ - घरगुती वापराच्या वस्तू

Submitted by संयोजक on 25 August, 2017 - 22:05

खेळ शब्दांचा - २ - घरगुती वापराच्या वस्तू
आपण नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारांचे झब्बू खेळत असतोच. कधी पत्त्यांचा , कधी गाण्यांचा तर कधी म्हणींचा. या गणेशोत्सवात आपण खेळणार आहोत शब्दांचा झब्बू. प्रकार सोप्पा आहे एकदम. दररोज एक विषय असेल. त्याला धरून आपण झब्बू खेळायचा आहे. या उपक्रमातून आपण खेळ तर खेळणार आहोतच त्याचबरोबर वापरात असलेले किंवा नसलेले असे मराठी शब्द वापरणार आहोत. काहींना सगळे शब्द माहिती असतील तर काहींना नवीन शब्द कळतील आणि त्यांचा आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोगही करता येईल.
काही नियम :
१) संयोजक दर दोन दिवसांनी एक विषय देतील.
२) त्या विषयावर आधारित पहिला क्लू देतील.
३) तो क्लू वापरून त्या विषयावर आधारित शब्द लिहायचा.
४) जो सगळ्यांत आधी बरोबर शब्द लिहील तो पुढचा क्लू देणार.

दुसरा विषय :
घरगुती वापराच्या वस्तू

(वस्तूंची नावे मराठी असावीत असे पहा)

पहिला क्लू :
घरात हळदीकुंकू असेल तेव्हाच ही बाहेर काढली जायची. पण प्रत्येक घरात ही (आणि हिची एक बहीण ) असणारच.
अ - - - -

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अजून एक क्ल्यू:
त्याच्या नावात अजुन एक हत्यार दडलेले आहे

नाही .....
ओके..... अजुन एक क्ल्यू देतो
पहिली दोन अक्षरे एक आडनाव.... नंतरची तीन अक्षरे एक हत्यार

आता मी
काळेफावडे
गोरेकोयता
चालू करणार आहे Happy

ओह धन्यवाद !
हे घ्या कोडं......जी बात तुझ्यात आहे ती त्याच्यात नाही

आरसा

आरसा नाही
थोडी करेक्शन .....जी बात तुझ्यात आहे ती तिच्यात नाही.

दोन अक्षरी. रोजच्या गरजेची वस्तू. हिंदी बोलीभाषेतील अर्थ लावला तर काहितरी भलतंच होतं.>>>> उत्तर लिहा की कुणीतरी!

सुट्टा / सुट्टे का? हिंदीत सिगारेट? बाकी काही नजरेसमोर येत नाही..... ब्रश-पेस्ट पासून लिस्ट चेक केली...

Pages