वैभव यांचे रंगीबेरंगी पान

धर्म हवा की नको?

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

लहानपणी आमच्या घरी दरवर्ष आजोबांचं श्राद्ध व पक्ष होत असे. आई एक लहानसं केळीचं पान वाढत असे. ते पान आम्ही बाहेर कावळ्यासाठी ठेवत असू. आजोबा कावळ्याच्या रुपाने येऊन ते पान खातात अशी आमची ठाम समजूत होती.

प्रकार: 

मुंबईचा पाऊस (जुलै, १९९७)

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

नेहमीप्रमाणे बरोब्बर ५ वा. ७ मिनीटांनी आमची बस एल्. अँड टी. च्या ७ नंबरच्या गेट वरुन सुटली. बाहेर पाऊस धो धो कोसळत होता. एव्हाना लोकल बंद झाल्या असतील की नाही यावर आमच्या बसमध्ये चर्चासत्र सुरु झालं होतं.

विषय: 
प्रकार: 

फोल 'राज' कारण

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मुंबईतील राजकारण्यांनी मुंबईकरांच्या आणि विशेषत: मराठी मुंबईकरांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा नवीन मार्ग शोधून काढला आहे. लोकांच्या भावनांना हात घालून सत्ता सिंहासन मिळवता येईल अशी या राजकारण्यांची पक्की धारणा दिसते.

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - वैभव यांचे रंगीबेरंगी पान