rmd यांचे रंगीबेरंगी पान

भेटशील का पुन्हा..?

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

भेटशील का पुन्हा... एकदाच... आत्ता?

या नि:शब्द पावसात होऊदेत अनावर आपल्या मनातली वादळं
इतकी वर्षं मनात दबून राहीलेली
कधी अस्फुट कधी न उमजलेली

थोडा वेळ तरी गुंफुदे मला तुझ्या हातात हात
कंगोरे आपल्या बदललेल्या नात्याचे
तुझ्या तळहातावर आहेत शोधायचे

तुझ्या मिश्कील डोळ्यांमधे पाहूदे मला खोलवर
त्यात कदाचित तुझं प्रेम डोकावेल
पापणीची कोर जरा जरा ओलावेल

व्यक्त होऊदेत न बोललेल्या मनातल्या सार्‍या गोष्टी
शोधूया आपल्या प्रश्नांची उत्तरं
आता तरी सांगूया एकमेकांना खरं...

भेटशील का पुन्हा... एकदाच... आत्ता?

विषय: 
प्रकार: 

मात

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

दिवस ज्याला समजले ती कुट्ट काळी रात आहे
शह दिला मी वाटताना मीच खाल्ली मात आहे

वादळांना कोंडले नेहमीच मी माझ्या उरी
जग समजले मात्र माझी कोडग्याची जात आहे

डाव नियतीचाच झाला, खेळले जेव्हाही मी
आपले ज्यांना समजले त्यांनी केला घात आहे

तोडूनी बेड्या पळाले, वाटले सुटले आता
मान पण माझी अडकली अजुनही फासात आहे

विषय: 
प्रकार: 

नाते

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

तुझ्यातून स्वत:ला सोडवू पाहते
आणि तुझ्यातच गुंतत जाते मी
सरली माया सारी तरीही
उगाच स्वप्ने पाहते मी

वाटेवरती आयुष्याच्या
निघून तू गेलास पुढे
रोज तरीही न चुकता
तुझी वाट पाहत राह्ते मी

कुणास ठाऊक भविष्यातले
कोण राहील कुणासवे
तू माझा अन् तुझीच मी हे
तरीही गाणे गाते मी

हातात माझ्या हात तुझा पण
दिलास दुसरा हात कुठे?
घट्ट धरून मग त्या हाताला
तेच समजते नाते मी!

विषय: 
प्रकार: 

असा कोसळे पाऊस...

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

असा कोसळे पाऊस, आंगोपांगी शिरशिरी
ताल धरेने धरला, वाजे थेंबांची टिपरी

असा कोसळे पाऊस, थंड ओला दरवळ
न्हाऊमाखू घातलेली, नवजात हिरवळ

असा कोसळे पाऊस, रस्त्यांचेही झाले नाले
साचलेल्या पाण्यातून, छपछपती पाऊले

असा कोसळे पाऊस, चिंब देहापरी मन
उरी भरून राहिली, आता फक्त त्याची धून

विषय: 
प्रकार: 

पाऊसथेंब

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

पावसाचे थेंब झेलायला तू नेहमीच धावतेस
मोठ्ठ्या मोठ्ठ्या डोळ्यांनी पाऊस पाहत राहतेस

दुसरा थेंब झेलताना पहिला गळून जातो
अन् नवीन थेंबही हातून हळूच पळून जातो

तरी थकत नाहीस अन् अशीच खेळत राहतेस
अल्लड बालेसारखी मनमुराद भिजत राहतेस

कसं समजत नाही तुला, आयुष्य असंच असतं
म्हटलं तरी मुठीत बंद करता येत नसतं

क्षण असेच निसटत राहतात प्रत्येकाच्या हातून
एकास पकडू जाता अलगद् दुसरा जातो सुटून

जगणं मात्र पाऊसथेंबांसारखा नसतो खेळ
परत झेलता येत नाही निघून गेली वेळ!

विषय: 
प्रकार: 

सहजच..!

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

आयुष्यात ही जाणीव खूप भयानक वाटते... परतीचे दोर आपणच आपल्या हातांनी कापल्याची! कॉलेज संपतं.. सारे दहा दिशांना पांगतात... आपण मात्र ठरवलेलं असतं पक्कं की आपली मैत्री कधीच तुटू द्यायची नाही. सुरूवातीला रोज फोन, २-३ दिवसांनी भेटणं वगैरे उत्साहात होतं. मग काही काळाने वाटू लागतं की आता आठवड्यातून एकदा भेटलं तरी चालेल... त्या आठवड्याचा महीना कधी होतो समजतही नाही. मग नोकरी... नवे मित्र...! त्याचे फोन तरीही येत राहतात अधूनमधून.... कंटाळून शेवटी ते फोनही कमी होतात. आता बोलण्यातही मधे मधे gaps येऊ लागतात. मनाची समजूत घातली जाते की आता वेळ मिळत नाही... Life busy झालंय पार! नंतर कधीतरी वाटतं...

प्रकार: 

तुझ्या गोष्टी...

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

तुझ्या डोळ्यातल्या मिश्कील छटा
तुझ्या कपाळावरच्या अवखळ बटा
तुझं नजरेनेच बरंच काही बोलणं
नदीकाठी माझ्याबरोबर नि:शब्द चालणं

कधी बोलता बोलता तुझं भावूक होणं
माझ्या मनातलं सारं तुला ठाऊक होणं
तुझा मनस्वी बेभान जगण्याचा ध्यास
तुझ्या मनातली वेडी शब्दांची आस

माझ्या बंद पापणीला तुझ्या स्वप्नांची सय
माझ्या जगण्याला तुझ्याच साथीची लय
तुझ्या कविता थेट काळजाला भिडणार्‍या
तुझ्या सार्‍याच गोष्टी प्रेमात पाडणार्‍या ...!

प्रकार: 

देवभूमी केरळ

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

नुकतीच केरळ - अष्टमुदी येथे trip झाली. माझ्या नजरेतून ती देवभूमी मला अशी दिसली -

१. अष्टमुदी lake

F1210033.JPG

२. अष्टमुदी lake

F1210007.JPG

३. अष्टमुदी lake

F1210010.JPG

४. अष्टमुदी lake

F1210011.JPG

५. अष्टमुदी lake

मी काढलेली चैत्रांगण रांगोळी

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

chaitrangan.jpg

एक क्लोजअप...

chaitrangan1.jpg

माझं प्रेम...

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

डोळ्यावर पट्टी बांधलेल्या गांधारीसारखं
अस्तित्व मिटवून घेणार्‍या पाऊस सरीसारखं
माझं प्रेम...
पुन्हा पुन्हा किनारी धावणार्‍या लहरीसारखं

कृष्णाच्या आभासात जगणार्‍या मीरेसारखं
आकाशाला कधीच न भेटणार्‍या धरेसारखं
माझं प्रेम...
गोडवा देत विरघळणार्‍या साखरेसारखं

मौन ठेवून मागितलेल्या जोगव्यासारखं
जळतानाही प्रकाश देणार्‍या दिव्यासारखं
माझं प्रेम...
आपल्या मधल्या एकमेव दुव्यासारखं...!

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - rmd यांचे रंगीबेरंगी पान